Genetec

''İş Sürekliliği Çözümleri''

Otomatik Plaka Tanıma Sistemi, IP Güvenlik Kameraları ve IP Erişim Kontrolü

Son yıllarda, kapalı devre kamera sistemlerinde kullanılan sistemlerde yapısal değişiklikler yaşanmaktadır. Uzun yıllardır kullanılmakta olan, klasik analog sistemler yerini network altyapısını kullanan ve videonun işlenebildiği IP kamera sistemlerine bırakmaktadır. Bu değişim analog sistemleri de içine alarak, hibrid yapıların oluşturulabilmesini sağlamaktadır. Böylece mevcut sistemlerin (analog sistemler) devre dışı kalmadan, ekonomik ömürlerini tamamlamalarını sağlaması da mümkün olabilmektedir. Bu değişim beraberinde kullanıcılara birçok yeni imkân sunmaktadır.