Kişisel Verilerinizi Genetec Privacy Protector ile Koruyoruz!

 

Günümüzde Video Gözetim Sistemleri hayatımızın her yerinde ve mahremiyet konusu endişe edilecek seviyelerde. KVKK kapsamında yaptırımlardan kurtulmanız için sizlere Genetec ™ Privacy Protector ™ ile  yardımcı oluyoruz. Güvenlikten ödün vermeden müşterilerinizin ve çalışanlarınızın gizliliğini koruyoruz.

 

İşyerinizin güvenliğini sağlarken misafirlerinizin kişisel verilerini koruyun!

 

 

Güvenlik amaçlı kullanılan kamera görüntülerinin kötü amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla yola çıkan Genetec, Privacy Protector modülünü kullanıma sunmaktadır.

 

Kamera görüntülerinde hareket eden tüm nesneleri mozaikleyerek, saf görüntünün yalnızca yetkili kullanıcıların erişimi için (emniyet görevlileri, güvenlik yöneticileri vb.) tutulmasını sağlayarak misafirlerin gizlilik haklarını koruyoruz.

 

Statik Maskeleme vs Dinamik Mozaikleme

 

Statik maskelemede yalnızca işaretlenen alan maskelendiği için hareketeden kişiler o alanın dışına çıktığında yüzleri görünecektir.

 

 

Dinamik mozaiklemede ise hareket eden tüm kişiler mozaiklenecektir. Bu sayede gizlilik haklarında tam bir koruma sağlanır.

Kişisel Verilerin Sızdırılması ve Sonuçları

Kayıt görüntülerinin yetkisi/izni olmayan kişilerce USB/DVD gibi araçlarla alınıp basında veya sosyal medyada sızdırılması son zamanlarda oldukça artan bir eylem olup; otellerin repütasyonuna ve saygınlığına zarar vermekle birlikte adli ve idari soruşturmaya tabidir.

Video yönetim yazılımları ile kayıt aktarma engellenebilse dahi; ekran görüntüsünü program kullanarak kaydetme veya telefonla kaydetme gibi yöntemlerin önüne standart çözümlerle geçilememektedir.

Yaşanan olaylar akabinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeden satır başları aşağıdaki gibidir.

“Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerin yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesi, kullanılması ve ifşa edilmesinin önlenmesi, bunları kayıt altına alan kişi, kamu görevlisi, kamu,özel sektör, apartman, site yöneticileri ve ilgili esnafların sorumluluğundadır.

Güvenlik kameraları aracılığıyla kayıt altına alınan ve/veya görevi/işi gereği elde ettiği görüntüleri basınla ve kamuoyuyla paylaşan kolluk görevlileri, diğer kamu personeli ve sorumluluğu bulunan diğer kişiler  hakkında gecikmeksizin adli ve idari soruşturmaların başlatılması,

Hususlarının başta Valiler ve emirlerindeki sıralı amirler tarafından önemle takip edilmesi,

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konusunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

Aşağıdaki linke tıklayarak genelgenin tamamına ulaşılabilir.

https://cutt.ly/genelge

8HbyMk-xtnH4O-5q5Z0o-Vjww89-x/fcyj4a kodu ile e-imzalı genelge dosyası doğrulanabilir.

 

Daha iyi anlamak için aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz.

Canlı ve kayıtlı görüntüde kişilerin blurlanmasına ait video:

Detay için KiwiSecurity Software YouTube kanalındaki USB Tethering with Peplink and Pepwave Routers videosunu izleyebilirsiniz.

KVKK kapsamında kişi istediği anda görüntülerinin tarafına gönderilmesini isteyebilir ve görüntüleri tutan kurum bunu sağlamak zorundadır. Görüntülerini isteyen kişinin bulunduğu alanda farklı kişilerin de bulunacağı göz önüne alındığında diğer kişilerin yüzlerinin blurlanması gerekir.

 

Bunu gösteren video için Genetec YouTube kanalındaki How to redact and share digital evidence videosunu izleyebilirsiniz.