ik resim

Vitel’de çalışmak ayrıcalıktır!

1993 yılından bu yana Türkiye Bilişim Sektörü’nde katma değerli distribütör olarak hizmet veren Vitel İnsan Kaynakları için “değer yaratma, değer katma” politikasını benimsemiştir.

vitel me ofis gorsel

İnsan Kaynakları Yönetim Politikamız

Vitel, dürüst, samimi, adil, dinamik, yaratıcı, eşitlikçi, insana ve çevreye saygılı, rekabetçi, yenilikçi, şeffaf, ayırımcı olmayan bir iş yeri ortamı yaratarak çalışana kabiliyetleri ve deneyimi ile orantılı imkan ve olanakları sağlayan bir şirket politikası izlemektedir.

Vitel İK Ekibi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Hedefi

Şirket vizyon ve misyonuna ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Vitel ailesine katılmak için ilk adımı atın.

İnsan Kaynakları

Vitel olarak İnsan Kaynakları işlevlerimiz aşağıdaki gibidir:

Vitel olarak insan kaynakları kültürüne uygun, dinamik, sürekli gelişen, öğrenen adayların ilgili pozisyonlara yerleşimini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yüzden iş analizi süreçlerimizden sonra uygun pozisyonları iş gücü yönetimimize ekliyoruz. Seçme sürecinde aday havuzumuzdan ya da İnsan Kaynakları portallerinden özgeçmişleri KVKK’ya uygun olarak toplanan adaylarımız, mesleki yeterlilik ve yetkinliklerine göre işe yerleştirilmektedir. Doğru kişiyi, doğru zamanda, doğru pozisyona yerleştirmek öncelikli stratejimizdir.

Şirketimiz açık pozisyonlarına ilişkin işe alım sürecini aşağıdaki adımlarda gerçekleştirir:

 

1. İnsan kaynakları ve ilgili departmanlardan yetkili kişilerce yapılan yazılı ve sözlü mülakatlar

2. İngilizce yeterlilik sınavı

3. Teknik yeterlilik ölçümleri (sunum teknikleri istenebilir)

4. Referans araştırması

5. Pozisyona uygun olduğuna karar verilen adaya teklif sunma

Kurumumuzun oryantasyon politikası temelde uygulamalı öğrenim üzerine yapılandırılmıştır.

Şirketimize yeni katılan çalışanlarımızın şirketimize uyumunu sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla oryantasyon programı uygulanır.

Program aşağıdaki aşamaları içermektedir:

1. Departmanlar ve çalışanların tanıtımı

2. Pozisyon ile ilgili gerekli detayların ve şirket içi eğitimlerin verilmesi

Vitel’de eğitim 360 derece temellidir. İşe girişten itibaren eğitim süreci başlar ve çalışanın sürekli gelişimi odaklı eğitimler eğitim planına uygun şekilde tamamlanır.

Çalışanlara verilen eğitimler:

1. Şirket için genel eğitimler

2. Mesleki yurt içi ve yurt dışı eğitimler

3. Zorunlu eğitimler

4. Davranışsal eğitimler

5. Kariyer Gelişim Programları

6. Rol model uygulamaları

Uzun ve kısa süreli kariyer planlamada yetkinlik ve davranışsal bazlı performans değerlendirme sistemi uygulamaktayız. Böylece yıllık belli rutinlerde koçluk ve mentorluk uygulamalarımızdan çalışanlarımızın ne kadar faydalandığını gözlemlemekteyiz. Çalışan kendini değerlendirir, ardından yönetim ve üst yönetim değerlendirmesi ile performans puanı ortaya çıkar. Sürekli olarak belirlenen hedefleri üzerinden bir değerlendirme söz konusudur. Böylece geleceğe giden yolda yüksek performans hedeflerinde sinerjik bir yaklaşım ortaya konulmaktadır.

Vitel’de ücretlendirme performans değerlendirme ile ilgilidir. Ek olarak yıllık piyasa ücret araştırması çıktıları göz önünde bulundurulur. Kurumsal ücret politikası dahilinde çalışanların maaşları yıllık ortalama net ücret üzerinden 12 aya bölünerek hesaplanır. Ödemeler çalışanların banka hesaplarına yapılır. Böylelikle çalışanların adil, piyasa ile rekabet edebilen bir ücret seviyesinde olması amaçlanmaktadır.

Yan haklar, özel sağlık sigortası, şirket yemek kartı, masraf ödemeleri ve telefon ödemelerinden oluşur. İzinler, İş Kanunu uyarınca yıllık izin takvimine bağlı olarak kullanılmaktadır. Özel durumlar çalışan ve yöneticisi ile kararlaştırılır.

Vitel’de çalışanlara kısa ve uzun vadeli kariyer planı uygulanır. Mentorları ile 6 aylık dönemsel görüşmelerde bu plan değerlendirilir. Profesyoneller, yeni mezunlar ve stajyerler olmak üzere üç farklı kariyer planlama alanımız vardır. Dinamik ekibimiz içerisinde Vitel’in çizdiği kariyer planları sürekli gelişim ve ilerleme üzerine kurgulanır.

Vitel’in çalışanı olmak bir ayrıcalıktır. Çalışanlarımız en önemli iş ortağımızdır. Kazan kazan temelinde çalışanlarımıza bu karmaşık iş dünyasında iletişimsel çalışmalarımız ile destek oluyoruz. Eşit ve severek çalışılan bir iş ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Toplumsal, fiziksel ve psikolojik olarak güven yaratan bir kurum olmak temel hedefimiz. Böylece çalışanlarımızla el ele gelişerek geleceğe yürüyoruz. Kültür, iş iklimi, değerler ve bütünsellik temelli çalışan ilişkileri yönetimimizde çalışanlarımızın her görüşüne değer vererek bu aileyi her gün geleceğe taşıyoruz.

Meslek hastalıklarını, iş kazalarını ve diğer problemleri bertaraf etmek için güvenli bir işyeri olmak temel hedefimizdir. Vitel olarak tüm riskleri en aza indirecek ferah ve sağlıklı bir işyeri ortamı sunuyoruz. Covid-19 sürecinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratıyoruz. Çalışanlarımıza mobil ve uzaktan çalışma ortamı ile tele çalışma olanağı sağlıyoruz.

Çıkış işlemlerinde, İş Kanunu’nun tüm gereklerini yerine getiriyoruz. Çalışanımız işten ayrılmadan kendisini mutlaka çıkış mülakatına davet ediyoruz. İş ilişkimizin başlangıcı gibi bitişinde de çalışanlarımızın aramızdan hakkaniyet ve mutlulukla ayrılması temel hedefimiz.

İş Başvuru Formu

Teknoloji sektörünün öncü ve katma değerli distribütörü Vitel’de çalışmak ister misiniz?

Lütfen iş başvuru formunu doldurunuz.

Açık pozisyonlar için Vitel’in Kariyer.net sayfasını ziyaret ediniz

ik görsel4