Ruijie Networks switchlerinde Pyton ile VSU (Virtual Switching Unit) konfigürasyonu

 

Ruijie Networks switchlerinde VSU (Virtual Switching Unit) konfigürasyonu yapmak için de Python dilini kullanabilirsiniz. Aşağıda, Ruijie Networks switchlerinde VSU modunu yapılandırmak için örnek bir Python kodu verilmiştir:

 

import paramiko

# switch’e SSH ile bağlan
ssh = paramiko.SSHClient()
ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
ssh.connect(‘192.168.1.1′, port=22, username=’username’, password=’password’)

 

# VSU modunu yapılandır
vsu_domain = ‘1’
priority = ‘110’
vsu_peers = [‘192.168.1.2’, ‘192.168.1.3’]
vsu_ip_address = ‘192.168.1.4’

 

stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command(‘system-view’)
stdin.write(‘vsu domain ‘ + vsu_domain + ‘\n’)
stdin.write(‘vsu priority ‘ + priority + ‘\n’)
stdin.write(‘vsu peer ‘ + ‘ ‘.join(vsu_peers) + ‘\n’)
stdin.write(‘vsu ip address ‘ + vsu_ip_address + ‘\n’)
stdin.write(‘quit\n’)
ssh.close()

 

VSU modunu iki ayrı Ruijie Networks switch için yapılandırabilirsiniz. Bunun için öncelikle iki ayrı switch’e SSH bağlantısı yapmanız gerekecek.

Aşağıdaki örnek kod, iki farklı switch için VSU modunu yapılandırmayı göstermektedir:

 

import paramiko

# Birinci switch’e SSH ile bağlan
ssh1 = paramiko.SSHClient()
ssh1.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
ssh1.connect(‘192.168.1.1′, port=22, username=’username’, password=’password’)

 

# Birinci switch için VSU modunu yapılandır
vsu_domain1 = ‘1’
priority1 = ‘110’
vsu_peers1 = [‘192.168.1.2’, ‘192.168.1.3’]
vsu_ip_address1 = ‘192.168.1.4’

 

stdin, stdout, stderr = ssh1.exec_command(‘system-view’)
stdin.write(‘vsu domain ‘ + vsu_domain1 + ‘\n’)
stdin.write(‘vsu priority ‘ + priority1 + ‘\n’)
stdin.write(‘vsu peer ‘ + ‘ ‘.join(vsu_peers1) + ‘\n’)
stdin.write(‘vsu ip address ‘ + vsu_ip_address1 + ‘\n’)
stdin.write(‘quit\n’)

 

# İkinci switch’e SSH ile bağlan
ssh2 = paramiko.SSHClient()
ssh2.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
ssh2.connect(‘192.168.1.5′, port=22, username=’username’, password=’password’)

 

# İkinci switch için VSU modunu yapılandır
vsu_domain2 = ‘1’
priority2 = ‘110’
vsu_peers2 = [‘192.168.1.6’, ‘192.168.1.7’]
vsu_ip_address2 = ‘192.168.1.8’

 

stdin, stdout, stderr = ssh2.exec_command(‘system-view’)
stdin.write(‘vsu domain ‘ + vsu_domain2 + ‘\n’)
stdin.write(‘vsu priority ‘ + priority2 + ‘\n’)
stdin.write(‘vsu peer ‘ + ‘ ‘.join(vsu_peers2) + ‘\n’)
stdin.write(‘vsu ip address ‘ + vsu_ip_address2 + ‘\n’)
stdin.write(‘quit\n’)

 

ssh1.close()
ssh2.close()

 

Bu örnekte, “ssh1” ve “ssh2” adında iki farklı SSH bağlantısı açıyoruz. Her bir bağlantı üzerinden, ilgili switch için VSU modunu yapılandırıyoruz.

Bu örnek kod, yalnızca VSU modu yapılandırması içermektedir. Gerçek bir ağda kullanmadan önce, ihtiyacınıza göre değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıca, bu örnekte kullanılan kullanıcı adı ve parolaları değiştirmeniz ve güvenlik nedenleriyle SSH bağlantısı kullanmanız önerilir.

 

 

“Bu makalede ChatGPT uygulamasından faydalanılmıştır. Bilgilerin bazılarında eksiklikler olabilecektir.”