ManageEngine – OpManager Workflow ile Otomasyon

Günlük bilgi teknolojileri (IT) görevlerini gerçekleştirmek yorucu olabilir; bunun nedeni, tüm bu görevlerin gerçekleştirilmesinin güç olmasından ziyade birçok görevin tekrar eden niteliğidir. Çok sayıda sıkıcı, tekrar eden görevler ise verimlilik üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Zaman içinde bu tekrarlayan ve temelde basit olan görevler, değerli bir kaynak olan zamanı o kadar çok harcamaya başlar ki, işletme operasyonunu olumsuz etkileyebilecek sonuçları ortaya çıkabilir. OpManager bünyesindeki iş akışı yönetimi sağlayan modül, bu tür tekrarlı görevler üzerinde gereksiz yere harcanan süreyi ve iş gücü miktarını önemli ölçüde azaltarak bu değerli zamanı stratejik planlamaya ve diğer anlamlı görevlere ayırmaya olanak sunar.

Örnek olarak, sistem kayıtlarının tasnifi günlük olarak gerçekleştirilmesi gereken zorunlu bir görev olmakla birlikte; bir klasör oluşturmak ve günlük kayıtlarını tek tek elle ayırmak gereksiz yere zaman harcatan ve sıkıcı bir görevdir. Bu noktada işlemleri otomatik hale getirmek ve günlük işleri kolaylaştırmak  amacıyla OpManager ile aşağıdaki şekilde bir iş akışı (Workflow) oluşturulabilir:

Dosyayı Kontrol Et > Dosya Boyutunu Al > Dosyaları Kopyala (ayrı bir klasöre) > Dosyayı Yeniden Adlandır

Bu akışa ilişkin şema aşağıdaki ekran çıktısından görülebilir.

 

OpManager

 

Böylece bu iş akışı günlük olarak devreye alınabilir ve bu akışa göre dosyalar üzerinde gerekli işlemler yerine getirebilir.

 

IT Otomasyonunun Ağa Katkısı

 

IT otomasyon araçları; ağın kesintisiz hizmet zamanını azami seviyeye çıkararak ve verimliliği yükselterek ağ yönetimini büyük ölçüde kolaylaştırır.

 

IT Otomasyonunun Ağa Katkısı

 

OpManager Workflow ile Ağ Otomasyonu

 

IT yöneticilerinden; sıklıkla arızalar, kesinti süreleri ve sistemde performans düşüklüğü gibi ağ sorunları konusunda çözümler beklenir. OpManager araçları arasında bulunan workflow  sayesinde, IT yöneticileri için ağ otomasyonunu gerçekleştirmek çok daha kolay hale gelir. Bu iş akışları; temelde sürükle-bırak mantığıyla kolaylıkla tasarlanabilen, bu şekilde uygulamaya konulabilen ve kod yazmayı gerektirmeyen işlemlerdir.

Daha basit ifadelerle açıklamak gerekirse; iş akışları, A koşulu gerçekleştiği takdirde B işlemini gerçekleştir ve A koşulu gerçekleşmediği takdirde C işlemini gerçekleştir benzeri mantıkla belirlenen koşullara dayalı olarak çalışır.

 1. Arıza giderme ve entegrasyon

Arızalar veya hatalar bir ağın performansını belirlemede kritik bir öneme sahip olup; iş akışları (workflow), bu arıza veya hatanın ortalama onarım süresini (MTTR) büyük ölçüde azaltır. İş akışları ayrıca OpManager yazılımının arıza giderme işlevlerinin   ServiceDesk Plus gibi farklı bilişim ağı yönetim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu da kolaylaştırır.

Örnek olarak, ağ üzerinde iş süreçleri bakımından kritik öneme sahip bir sunucunun belli bir anda hizmet verip vermediğinin izlenmesinin gerektiği bir senaryoda, bir iş akışı tasarlamak için en basit durumda sunucu hizmet dışı kaldığı takdirde elle yerine getirilmesi gereken düzeltici faaliyetlerin düşünülmesi gerekecektir. İki defa ping testi yapıldıktan sonra hala yanıt vermeyen bir sunucuya yönelik alınması gereken önlemler şu şekilde düşünülebilir:

 • Sistemin yeniden başlatılması
 • Sistem yeniden başlatıldıktan sonra sunucudan yanıt alınamıyorsa yardım masasından yardım istemek için talep oluşturulması

Arıza giderme ve entegrasyon

 

Bu şemada iş akışları ile bir yardım masası çözümünün entegrasyonu ve bu entegrasyonun arızaların giderilmesi için nasıl kullanılabileceği görülmektedir.

 1. Karmaşık görevlerin basitleştirilmesi

İş akışları, günlük görevleri gerçekleştirmek için basit bir mekanizma oluşturmada yardımcı olabilir. Örnek bazı görevler aşağıda sıralanmıştır:

 • Bir cihaza ilişkin bazı performans değerlerinin izlenmesi
 • Bir cihazın hizmet durumunu kontrol amacıyla ping testi yapılması
 • Tüm işlemleri listeleme
 • Bir işlemi durdurma
 • Bir klasörün mevcut olup olmadığını kontrol etme
 • Bir klasör oluşturma
 • Bir klasörün boyutunu öğrenme
 • Bir klasörü sıkıştırma
 • Bir klasörün adını değiştirme

Bu görevlerin bazıları basit olabileceği gibi bazıları karmaşık ve yerine getirilmesi ciddi zaman alan görevler de olabilir. Karmaşıklık derecesi yüksek olan görevlerin elle yapılması durumunda görevin her aşamasına ayrı ayrı kafa yormak gerekebilir. Bunun yerine bir iş akışı kullanıldığında ise tek yapılması gereken, hangi görevlerin ne zaman gerçekleştirileceğinin tanımlanmasıdır, iş akışı gerisini halledecektir.

 1. Görevlerin izlenmesi

OpManager; iş akışları üzerinden gerçekleştirilen görevleri izler ve bunların kayıtlarını gelecekte doğrulama amaçları için iş akışı günlük kayıtları (log) olarak saklar. Bu sayede, istenen görevler, sorumlu kişiler işin başında olmasa bile gerçekleştirilirler.

Ayrıca bir iş akışının ne zaman gerçekleştirileceği de seçilebilir; bir uyarı bildirimi alındığında bir iş akışının devreye girmesi veya gerçekleştirme için bir zaman aralığı seçilmesi buna örnek olarak verilebilir. Bu işlev; özellikle daha az sıklıkla, örneğin ayda bir gerçekleştirilen kritik görevlerin unutulmamasının gerektiği durumlarda faydalıdır.

Her ay başında klasör boyutunun kontrol edilmesi, ideal boş disk alanını korumak amacıyla istenmeyen dosyaların silinmesi veya yeni bir klasör oluşturulmasının gerektiği durumlarda, bir iş akışının zamanlanması çok fayda sağlayabilir.

 

İş Akışı Oluşturma

 

Buraya kadar iş akışlarının günlük IT görevlerini nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmuştur. Bu noktadan sonra IT biriminde gereksiz yük oluşturan yönetim görevleri için OpManager üzerinden bir iş akışı oluşturulabilir.

 

OpManager üzerinden yeni bir iş akışı oluşturmak çok basit olsa da bir iş akışı ayrıca XML dosyası olarak da oluşturulabilir ve bu XML dosyası çalıştırmak için OpManager uygulamasına aktarılabilir (import).

 

Görüldüğü üzere OpManager ile iş akışlarının tanımlanması ve bunun belli işlerin otomasyonu için kullanılması IT birimlerine ciddi avantajlar getirmektedir.

 

OpManager ve iş akışları konusunda gelecekte görmek istediğiniz gelişmelere ilişkin görüşlerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?

Vitel AŞ olarak OpManager veya diğer ManageEngine araçları ile ihtiyaçlarınıza uygun çözümler oluşturmak için her zaman yanınızdayız.