Endüstri Dönüşüyor. Peki Endüstriyel Ağ Altyapınız Ne şekilde dönüşecek?

Son küresel olaylar, dijitalleşmeyi acil ve zorlayıcı bir hedef haline getirdi. Sektörden bağımsız olarak çoğu şirket, geride kalmaktan ve rekabet edemez duruma gelmekten kaçınmak için dijital dönüşümün zorunlu olduğunu fark etmeye başlıyor. İnovasyonu hızlandıran daha fazla sektör görüyoruz. Yine de birçok işletme, operasyonlarını başarılı bir şekilde dönüştüremiyor ve geleceğe hazırlayamıyor. Bunun en yaygın nedenlerinden biri, dijital dönüşümün yalnızca yeni teknolojilerin uygulanması veya daha yeni ekipman satın alınması meselesi olduğu yanılgısıdır.

 

Dijital dönüşüm, yalnızca yeni teknolojileri eklemekten daha fazlasıdır.

 

Şirketler, büyük kaynaklar yatırıp yeni teknolojileri eklemeye odaklandıklarında, potansiyellerinin tamamını kullanamama riskiyle karşılaşabilir. Endüstriyel uygulamalar için dijital dönüşüm, yalnızca yeni teknolojileri tanıtmakla kalmaz, aynı zamanda ağdaki tüm sistemleri sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi de içerir. Sorunsuz çalışan ve tamamen entegre bir altyapı, yeni eklenen teknolojilerin mevcut sistemlerle uyum içinde çalışmasına olanak tanıyan temel bir yapıdır ve endüstriyel operasyonları geliştirmeye yardımcı olur. Sanayi liderleri arasında, IT/OT uyumu, yeni sistemleri entegre etmek ve değer yaratmak için en iyi uygulama yöntemi olarak giderek daha fazla kabul görmektedir. IDC’nin IT/OT uyumu anketine göre1, organizasyonların %30’dan fazlası, veri tarihçesi yazılımları, endüstriyel kontrol sistemleri ve varlık yönetimi gibi operasyonel verileri ilk kez kurumsal veri yönetim modeline entegre etmeyi planlamaktadır.

 

Operasyonel teknoloji (OT) verileri, bilgi teknolojisi (BT) tarafından erişilebilir olduğunda değerli bir varlık haline dönüştürülebilir ve organizasyonun çevikliğini artırabilir. Bu nedenle, BT ve OT sistemlerinin birleştirilmesi ve yeni eklenen teknolojilerin sorunsuz bir şekilde çalışmasının sağlanması için, OT verilerinin uygulama uç noktaları, kontrol merkezleri ve kurumsal merkezler arasında kesintisiz iletimi önemlidir. Bu, başarılı bir dijital dönüşümün vazgeçilmez bir parçası olan geliştirilmiş ve güçlü endüstriyel ağların önemini vurgular.

 

Endüstriyel ağlar, bir adım daha ileriye gitmelidir.

 

Hızla büyüyen BT/OT konverjanlı uygulamalar, çeşitlenen ve gerçek zamanlı veri ile artan OT veri miktarına yol açmıştır. Bu durum endüstriyel ağ altyapısının karmaşıklığını da artırmıştır. Sonuç olarak, makine-makine ve makine-kontrol merkezi iletişiminin sürekliliğini sağlayan ağın güvenilirliğini sürdürmek giderek zorlaşmaktadır.

 

Eskiden bakım mühendisleri, ağ ekipmanındaki göstergelerin sadece yeşil yanıp yanmadığına dikkat ederlerdi. Ancak bugün artık işler o kadar basit değil. Verinin gelecekteki yeniliklerin katalizörü olduğu düşünüldüğünde, verinin doğru yerde ve doğru zamanda iletilmesi kritik öneme sahiptir. Geleceğe dönük ağların bunu mümkün kılması gerekmektedir.

 

Bu nedenle, işletmeler gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için dikkatlerini işlevsel güvenilirliğe yönlendirmelidir. Yani, işletmeler istikrarlı ağ bağlantısına odaklanmanın yanı sıra, ağlarını sorunsuz OT veri bağlantısını destekleyecek şekilde tasarlamalıdır.

 

Geleceğe yönelik bir endüstriyel ağ oluşturmak için uzman yardımına ihtiyacınız var.

 

Endüstriyel ağları yeni bir yöne taşımak kolay değildir ve çoğu OT (Operasyonel Teknoloji) mühendisi için bilinmedik bir alandır. Geleceğe yönelik bir endüstriyel ağ modeline geçiş, kendi zorluklarını ve engellerini beraberinde getirir, bunlar şunları içerir:

 

  • OT ve IT sistemlerinin entegrasyonu, geleneksel olarak izole edilmiş OT ağlarını dış tehditlere açık hale getirir. Son yıllarda OT alanında siber güvenlik saldırıları da artmıştır.
  • Ağ bağlantılarının genişlemesi, yönetimin karmaşıklığını büyük ölçüde artırmıştır. Yüzlerce veya binlerce ağ cihazını verimli bir şekilde yönetmek için eski deneyimlere dayanmak imkansızdır.
  • Başarılı dijital dönüşüm, kesintisiz operasyonları sağlama yeteneğine dayanmaktadır. Dijitalleşme uygulanırken sistem güvenilirliğini sürdürmek zor olabilir.
  • Endüstriyel ağlar genellikle yıldan yıla minimal değişikliklere uğrar. Ağı tasarlarken uzun vadeli gelecekte kullanılabilirliği göz önünde bulundurmak önemlidir.

 

Endüstriyel ağlarının dönüşümünde işletmelerin bu zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için bazı öneriler sunuyoruz.

 

  • Sürekli operasyonları sürdürmek için kesintisiz veri iletimi ve entegrasyon gereksinimlerini destekleyebilecek güvenilir donanım ve yazılım seçimini öneriyoruz.
  • Ayrıca, OT ağlarını siber tehditlerden koruyarak ve sistem kullanılabilirliğini maksimize ederek, ayrılan OT ağı güvenliği önemli bir yapı taşıdır ve göz ardı edilmemelidir.
  • Son olarak, işletmeler OT mühendislerinin iş yükünü azaltmak ve yönetimi basitleştirmek için sezgisel yazılımlara öncelik vermeli. Bu, ağdaki karmaşık sistemlerin daha kolay izlenmesini ve bakımını sağlar. Ağ ve veri bağlantılı yetenekleri birleştirerek, işletmeler uzaktan kontrol komutları ve olay yanıt mekanizmaları gibi akıllı işlevleri operasyonlarına dahil edebilir ve gelecekteki OT uygulamalarının gereksinimlerine hazırlanabilir.

 

 

Dedike OT Ağ Güvenliği

Endüstriyel ağlarınız için derinlemesine savunma koruması oluşturmak üzere çok katmanlı güvenlik

 

 

Güvenilir Uçtan Uca Bağlantı Oluşturun

Sağlam donanımın yanı sıra yüksek performanslı ve güvenilir ağlar sağlayın

 

 

Basitleştirilmiş Yönetim ile Görünürlüğü Artırın

Basitleştirilmiş ağ yapılandırması ve yönetimi için sezgisel yazılım sağlayın

 

OT-IT Entegre Network Güvenlik Çözümleri

 

 

IEC 62443 Standardını referans alan Derinlemesine Savunma Yaklaşımı