Bayi Yönetiminin En Önemli Varlıkları

İş ortağı yönetiminin en önemli varlıklarından biri, iş ortağı performanslarının desteklenmesi ve iletişimdir.

 

Sektörde aktif piyasadaki rekabetçi firmaların başarıları; pazarlama faaliyetleri ve doğru olan iş ortağı ağlarını yönetmelerindeki gösterdikleri uzmanlık becerilerine ve planlamasına bağlıdır. Partner tarafındaki şirket stratejileri ve kurumsallığı içinde yönetebilmek ve bu sırada çıkan sorunları çözmek, çözümler sunmak, bunun üstüne iş ortağı performansının etkili olarak sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Partner performansını geliştirmek ve motivasyonlarını arttırmak isteyen şirketler için Vitel bir rehberdir.

 

Partner performansının güçlenmesi konusunda, şirket – iş ortağı ve iş ortağı – müşteri arasındaki ilişki ve süreçler dikkate alınarak değerlendirilmeli ve desteklenmelidir, iş ortaklarının motivasyonunu, verilen destekler ve eğitimler ile tamamlanması, var olan şirketi ile olan ilişkileri kadar piyasaya, müşteriye yönelik süreçlerde etkilemektedir. Bu nedenle, partner yönetim süreçleri kadar iş ortağının pazara dönük süreçlerini de distribütör değerlendirilmelidir ve destek olmalıdır.

 

Distribütör ile iş ortağı arasındaki ilişki ve süreçlerde motivasyon ve destekleyici unsurlarını bazı bakış açıları ile değerlendirebiliriz. İş ortağı yönetiminde kullanılan teknikler ve politikalar ile bu boyutları dikkate alarak düzenlenmesi, yeni fırsatlar da yaratabilir. Değer verdiğimiz en önemli unsurlardan biri maddi olmayan motivasyonlardır.

 

İş Ortakları İle İş Dışı Güçlenmiş İlişkiler

 

Sosyal iletişimlerin ilişkilerin çok daha kuvvetli olduğu, bir aileye, bir gruba bağlı olmanın duygusal tatminini önemseyen genel kültürel yapılarımız da iş hayatımızı olumlu etkilemektedir. Partnerler için temsilcisi oldukları şirketler ve şirket temsilcileri ile olan ilişkileri oldukça önemlidir. Marka gücü özellikle yüksek ve itibarlı şirketlerde, bu ilişki partnerler için belli zamanda bir sosyal statünün de sembolüdür.

 

Ana Şirketin Temsilcisi

 

Partnerlerin aktif yönetiminde rol alan satış temsilcisinin ve müdürünün niteliği, vizyonu ve kalitesi iş ortağı motivasyonunu etkilemede oldukça önemlidir. Bir bölgede satışçı değişimleri yaşandığında yeni satışçı ile iş ortağı motivasyonunda artış ve azalışlar yaşandığı bir gerçektir. Şirket ile partner arasındaki sıcak ilişki, satış ekibi üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle, satış ekibinin davranışı, vizyonu ve vasıfları iş ortağı motivasyonunu olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Satış deneyimi yüksek, ürünlere, çalıştığı şirketine ve sektörüne hâkim, beşeri ilişkileri güçlenmiş, oluşabilecek çatışmaları çözme konusunda becerikli ve sonuç odaklı bir satış ekibi; iş ortağı ilişkilerinin başarısına pozitif etkide bulunacaktır.

 

Kurumsal Hizmetler

 

Bütün bu süreçlerin kişilere bağımlı olmaktan çıkarılması, kurumsallaşmış sistemlerle yönetilmesi, iş ortaklarının kendilerini güvende hissetmesi için en önemli beklentileri arasındadır. Bu kapsamda, ekipman, malzeme, yazılımlar gibi bunların yanında da insan kaynağı yatırımı yapılması ve işleyen bir sistem kurulması iş ortağı motivasyonunu önemli ölçüde arttıracaktır.

 

Üretici olan bir işletmenin, profesyonel aktiviteleri de partnerler tarafında etkili bir husustur. Ana şirketin en etkili pazarlama iletişimi (PR-reklam, sponsorluklar vb.), sektörel fuarlara katılımı, yurt içi ve yurt dışı sektörel networklere dahil olabilmek, ulusal ve uluslararası kalite ile bu sertifikasyonlara sahip olma gibi ana şirketin piyasadaki konumunu güçlendirecek her türlü aktivite iş ortağı tarafından beklenen ve motivasyonlarını etkileyen bir husustur.

 

Veri tabanı desteği ile partnerler, bulundukları bölgelerindeki potansiyel müşteriler ilgili deneysel verilerin sağlanmasıdır. Özellikle nicelik itibari ile büyük kümelerden oluşan potansiyel müşterilerin sistematik olarak şirket tarafından tespit edilmesi ve partnerlerin kullanımına sunulması partnerler tarafından talep edilen bir destektir.

 

Vitel olarak hedefimiz; hem müşteri hem de sağlayıcılar tarafında memnuniyeti sağlamak ve her zaman inandığımız ilkelerimize göre de öğrenmenin ve öğrendiklerimizi ülkemizin de gelişmesi ve ilerlemesine katkıda bulunmaktır.

 

Sektörel olarak; 2021 yılında ortalamanın oldukça üzerinde ciddi bir büyümeden sonra yüksek hedefi ile 2022 yılında da emin adımlarla Vitel büyümeye devam edecektir.

 

Sevgi ve saygılarımla,

 

Yeliz Demiral – Satış Destek Uzmanı