Vidyo_logo

VidyoDashboard

VidyoDashboard

Bir Bakışta, Detaylı Görüşler Vidyo açılımınızın; sağlıklı olup olmadığını, kullanım durumunu ve kullanım eğilimlerini izlemek için, görselleştirme ve analiz araçları sağlar. VMware® EXSi™ Server 5.0 veya daha yüksek sunucuda bir görsel makine olarak çalışarak VidyoDashboard, VidyoRouter, VidyoPortal, and VidyoGateway™ dahil birden çok Vidyo bileşeni için bir veri toplayıcı olarak hizmet verir. Güçlü filtreleme mekanizmaları size; konferans faaliyetine, multi-tenant (çoklu kullanıcı) çevrelerde bile detaylı görüş verir ve XLS özelliğine ihraç, çevrimdışı veri arşivleme ve analizi için izin verir. VidyoDashboard, maliyetsiz olarak tüm Vidyo kullanıcıları tarafından yüklenir ve bir etkin hizmet sözleşmesi ile kullanılabilir.
vidyodashboard görsel
  • VidyoRouter, VidyoReplay ve VidyoGateway dahil, anahtar Vidyo bileşenleri için sunucu kullanımını izler.
  • Kullanıcı yazılım yüklemeleri ve VidyoLine lisans tüketimini izler.
  • Sistem çapında ve tenant başına çizelgeleri ve raporları üretir.
  • Ağ üzerinde herhangi bir yerde görsel bir uygulama olarak konuşlandırılabilir.
  • Kabul oranları ve kullanım modellerini keşfedin.
  • Dağıtımı, kullanım eğilimleri ve büyüme planını izleyin.
  • Konferansın benimsenmesini teşvik eden girişimlerin etkinliğini doğrulayın.
  • Vidyo dağıtım değerini belgelemek için konferans verisini görselleştirin.