Tolga ÖZBARUTÇU’nun Kaleminden Başarı Kriterleri

Başarı Kriterleri: Bu kavram üzerinde düşündüğümüzde herkesin aklına farklı bilgiler gelecektir. Başarı, bir ölçüde görecelilik barındırabilir, ancak temelde belli normlara dayanmaktadır, hedefe ulaşıldığında genel olarak bir mutluluk getirir.

 

Bu durumda başarılı olmak için ne yapmalıyız?

 

Hayatta karşı karşıya kaldığımız farklı konular için başarı kriterleri farklıdır. Öncelikle odaklanılan konuya göre bu kriterler ortaya çıkarılmalı ve her bir kriterin ortaya koyduğu hedefe ulaşmak için atılması gereken adımlar belirlenmelidir.

 

Bu noktada konuyu bir örnek ile detaylandıralım: Sizden daha önce hiç bilmediğiniz veya az bilgi sahibi olduğunuz teknik bir konuda sunum yapmanız istendiğini düşünelim. Öncelikle o konudaki eğitim kaynaklarını sorgulamalısınız. Eğitimin tanımına bakacak olursak, “önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir” tanımlardan biri olarak karşımıza çıkabilir. Buradaki “önceden saptanmış esaslar” ifadesi oldukça önemlidir, bir kesinlik bildirir. Dünya üzerinde yeni keşfedilmiş bir şey değildir, daha önceden bunun böyle olduğu kanıtlanmıştır. Yani sizin bir şeyi doğru şekilde anlatmanızın birinci şartı; önce o konu hakkında bir eğitim almanız, araştırmalar yapmanız ve bunu pratik uygulama ile desteklemenizdir. İnsan, ancak kendi aklında net olarak anlamlandırabildiği şeyleri anlatabilir. Yani, bilmediğiniz veya tam olarak deneyimlemediğiniz bir konuyu anlatmaya çalışırsanız, konuyu anlatmaktan farklı bir iş yapmış olabilirsiniz.

 

Pekala, gereken eğitimi aldınız, konuyu deneyimlemek için gerekli araçları kullandınız,  artık hazırsınız. Şimdi karşınızdaki kişilere konuyu anlatabilirsiniz ve onlardan gelebilecek ve sizin ufkunuzu geliştirecek soruları cevaplayabilirsiniz. Tebrikler, gerekeni yaptınız. Başardınız!

 

Başarı için toplumda genel kabul görmüş kriterleri şöyle sıralayabiliriz:

 

 • Ders Çıkarmak ve Yanlışı Düzeltmek
 • Bahane Üretmemek
 • Sorumlulukların Bilincinde Olmak
 • Hedef Belirlemek
 • Hedefe Ulaşmak için Planlama Yapmak
 • Kendi Yeteneklerini Tanımak
 • Hedef için Çalışmak
 • Doğru Bilgiye Ulaşmak
 • Pes Etmemek
 • Cesaretli ve İstikrarlı Olmak
 • Doğru Arkadaş Seçmek
 • Başarısız Olmaktan Korkmamak
 • Başarılı Olmak için Elinden Geleni Yapmak
 • Beden ve Ruh Sağlığını Korumak

 

Bu başarı kriterlerini değerlendirerek siz de kendi kriterlerinizi belirleyebilirsiniz.

 

Hayatta elde ettiğimiz sonuçlar; nasıl anladığımıza, nasıl anlattığımıza ve ne yaptığımıza bağlıdır. Fakat bir başarı elde etmek için onun gerektirdiği kriterleri uygulamayı unutmamak çok önemlidir.