Taycan Toprak / Vitel, Teknik Operasyonlar Takım Lideri

Dijital dönüşüm sürecinde, teknolojik yeniliklerin getirileri sayesinde yeni bir çağ başlamıştır. Bu süreçte var olan teknolojileri birkaç taneye indirgemek doğru olmayacaktır. Ancak genel anlamda baktığımızda, dijital BT altyapıları, yapay zeka, sanal gerçeklik, dijital medya, 3B yazıcılar gibi pek çok teknolojiyi ele alabiliriz. Zamanla değişen toplumsal ihtiyaçlara en iyi şekilde yanıt verebilmek amacıyla modern teknolojinin bilgi ve iletişim alanında sunduğu imkanlardan yararlanılması neticesinde bu yeni dönüşüm süreci ortaya çıkmıştır.

 

  • Daha etkin, hızlı ve verimli organizasyonlar
  • Daha kaliteli ve ölçülebilir hizmet
  • Fayda-memnuniyet dengesinin kurulması gibi hedeflerin bu dönüşümde etkili odak noktaları olduğu söylenebilir.

 

Yaşanan pandemi süreci, birçok gerçekliği değiştirerek yeni bir gerçeklik, yeni bir dünya düzeni oluşturdu. İnsanları zaman ve mekandan bağımsız kılmak ve sınırlar altında özgürleştirmek gerekmekteydi. Bu noktada, her tür kurum çaresiz bir biçimde teknolojiye sarıldı. İnsanlar bunaldıkça sanal psikologlara bile yöneldiler.

 

Gerek büyük işletmeler gerekse KOBİ’ler için yeni bir dijital harita olması gereği ortaya çıktı. Ne yazık ki dönüşüm için tek kullanımlık hazır bir paket mevcut değildir. Ayrıca süreç için geçerli olan net bir çözüm yolu bulunmamaktadır. En zoru ise, alışkanlıklardan vazgeçilmesi ve yeniliklere uyum sağlanması durumudur. “Kurumlar bu konuda ne yapmalı?” sorusunda danışmanlık firmalarından destek alan birçok kurum gözümüze çarpmaktadır.

 

Kobiler için dijital dönüşüm unsurları şu şekilde sıralanabilir:

  • İnsan
  • Süreç
  • Teknoloji

 

Vitel olarak biz işin teknoloji bölümündeyiz. BT ağ ve sistemlerinizi dijital ortamda birbirine bağlamak ve pek çok noktadan kesintisiz İletişim kurmak zorundasınız. Bunun yanı sıra; sistem ve ağ altyapınızı sorunsuz çalışacak şekilde haritalarken gerekli donanımlara ihtiyacınız var, firewallar, switchler, routerlar gibi… Bir taraftan da sisteminizin güvenli olduğundan emin olmak için siber güvenlik çözümlerini bünyenize entegre etmeniz gerekir.

 

Hem endüstriyel hem kurumsal hem de KOBI’lere yönelik sunduğumuz çözümlerde, sadece ürün konumlandırma ya da projelendirme aşamasında kalmayıp aynı zamanda da bu sistemlerin bakım ve desteğini sağlamamız, her zaman kurum ve KOBİ’lerin yanında olmamız bizim öne çıkan bir özelliğimiz. Butik ve büyük projeler açısından Vitel’in en büyük değeri; güçlü teknik kadrosu. Büyük bir teknik ekibimiz var ve bu bütünsellik bir kurumun ihtiyaçlarına A’dan Z’ye hitap edebilen katma değeri ortaya koyuyor.