Peplink Load Balance Algoritmaları

Peplink, SD-WAN teknolojisinin getirdiği “WAN Sanallaştırma” kavramına uygun şekilde birden fazla sayıda hat üzerinden iletişim sağlayabilmektedir. Buna ek olarak Peplink, bu çoklu WAN trafiklerini yönetebilecek çok sayıda trafik yönetim araçlarına da sahiptir.

 

 

Peplink’in bu algoritmaları; SD-WAN benzeri bir esneklik sunarak tüm trafiğin bu bağlantılar arasında nasıl dağıtılacağını belirlemeye yardımcı olur ve bunu yaparken VPN benzeri bağlantılarla uğraşılması gerekmez. Çok sayıda politika, olası tüm özel ihtiyaçlara cevap verebilecek seçenekleri sunar. Ağ yöneticisinin trafik kuralını belirlemesi yeterlidir, geri kalanı Peplink halledecektir. Algoritmalar anlam bütünlüğü açısından orijinal isimleri ile belirtilmiştir.

 

Weighted Balance (Ağırlık Değerlerine Göre Dağıtım)

 

Bu algoritma, yüksek hızlı hatta daha fazla trafik gönderilmesi ve düşük hızlı hatta ise tersine az trafik gönderilmesine dayanır.

 

 

Her WAN hattı için bir ağırlık değeri belirlenir, toplam trafik hatlara bu ağırlık değerlerine göre dağıtılır.

 

Priority (Öncelikli Hat)

 

Bu algoritmada hatlar belli bir öncelik sırasına göre dizilir. Yönlendirilen trafik her zaman en yüksek öncelikli hattı tercih edecektir. Daha düşük öncelikli bir hat ancak aktif olan hat pasif olduğunda devreye girer.

 

Overflow (Yoğun Olmayan Hat)

 

Özellikle hatların yoğunluğunun yarattığı olumsuzluklarda kullanılabilen bir algoritmadır. Buna göre hatlar yine bir öncelik sırasına göre dizilir ve trafik en yüksek öncelikli hatta akmaya başlar. Eğer bu hat satürasyona uğrarsa daha düşük öncelikli hat devreye girer ve trafiği aktarmaya devam eder.

 

 

Persistence (Oturum Bazlı Hat Seçimi)

 

Özellikle HTTPS, internet bankacılığı ve diğer güvenli erişim gerektiren yerlerde kullanılabilen bir algoritmadır. Buna göre bir bağlantı gerçekleştikten sonra o oturum sonuçlanıncaya kadar aynı kaynak veya hedef IP adresinin bulunduğu bağlantı üzerinden devam eder. Bir başka deyişle oturum sonuçlanıncaya kadar trafik aynı hat üzerinden gider. Bir sonraki oturumda farklı bir hat kullanılabilir.

 

 

Least Used (En Az Kullanılan Hat)

 

Bu algoritmada hatların bantgenişliği kullanımları Peplink tarafından izlenir; yeni trafik, seçilen hatlar içinde en az kullanılan hatta yönlendirilir.

 

 

Lowest Latency (En Düşük Gecikmeli Hat)

 

Bu algoritmada Peplink seçilen hatların gecikme değerlerini takip eder ve her yeni trafiği gecikme değeri o anda en düşük olan hattan gönderir.

 

 

Enforced (Sabit Hat)

 

Belirlenen bağlantı için her zaman aynı hattın kullanılmasına dayanır. O hat up veya down olsa da trafik daima oraya yönlendirilir. Özellikle belli bir IP adresinden belli bir sunucuya erişilmesinin gerektiği yerlerde kullanılır.

 

 

Fastest Response Time (En Hızlı Cevap Alınan Hat)

 

Hedef makinadan en hızlı yanıt alınabilen hattın seçilmesine dayanır. Buna göre oturumun başlangıcında gönderilecek trafik seçilen tüm hatlardan aynı anda hedefe gönderilir. En hızlı yanıt alınan hat o oturum için seçilir ve oturum sonuçlanıncaya kadar bu hat kullanılır.