ManageEngine OpManager Kurumlar Ağ Haritalama Yazılımına Neden İhtiyaç Duyarlar?

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte ağlar gittikçe artan bir hızla daha geniş ve kompleks yapılara dönüşmektedir. Ağ haritalaması ihtiyacı, büyüyen bu altyapıların yönetiminde ağ yöneticileri için her geçen gün daha büyük bir öneme sahip olmaktadır.  Bir ağ haritası; ağ yöneticilerine genel bir görünürlük sağlayarak sorun giderme araçlarını kullanmadan önce ağın performansının ve bağlı cihazların durumlarının görülmesini sağlar; böylece ağın izlenmesine ve analiz edilmesine de katkıda bulunur.  Harita üzerinde sunucu, router, firewall, switch gibi tüm ağ cihazları birlikte görülebilir.

Yerel ağın haritalanması elle tek tek yerleştirme yöntemiyle (manuel) de yapılabilir fakat bu şekilde bir çalışma oldukça kompleks ağlarda bazı bilgilerin gözden kaçırılması ve hata yapılması risklerini de beraberinde getirir.

İyi hazırlanmış bir ağ haritası, ağın düzenli planlama ve yönetim çalışmalarına yardım eder, ağda oluşan hareketler üzerinde kuş bakışı bir görünüm sağlar ve bu durum sorun giderme, planlama ve ağ değişikliği süreçlerine ciddi katkı sağlar.

 

Ağ Haritalaması (Network Mapping) Nedir?

Ağ haritalaması, en basit tanımıyla ağı oluşturan cihazlar arasındaki bağlantıların görselleştirilmesi çalışmasıdır. Sunucular ve farklı uç noktalar arasındaki bağlantıları anlayabilmek için ağın sistematik olarak fiziksel ve mantıksal bir bakışla haritalanması olarak da düşünülebilir. Ağda değişimler olduğu zaman bunlar haritaya otomatik olarak yansıtılırlar.

Ağ haritalama araçlarının kullanımından önce bir ağın görsel olarak çizimi oldukça zahmetli bir işti. Bu işlem çok fazla zaman alıyordu ve ağ yöneticileri her bir değişiklikte bu haritayı elle güncellemek zorunda kalıyordu. Bu sebeple çoğu BT yöneticisinin elinde güncel olmayan ağ topolojileri görmek oldukça yaygın bir durumdu.

Ağ haritalamasının otomatikleştirilmesi, ağların yapısı dinamik ve kompleks hale geldikçe daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu işlem artık ağa bağlı bütün cihazları otomatik olarak tespit eden yazılımlar aracılığıyla yapılmaktadır. Otomatik ağ haritalama sistemi, IT altyapısının sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir.

 

BT Altyapı Yönetiminde Ağ Haritalaması

Ağ haritaları, ağ yöneticilerinin, yönettikleri ağın alt birimlerini kontrol etmelerinde ve performansını izlemelerinde büyük avantaj sağlarlar. Bu haritalar, mevcut performans darboğazlarını gösterir. Ağ performans izlemesi; ağ yöneticilerine sunucu ve istemciler arasındaki gecikme, bant genişliği, hız ve muhtemel hatalar gibi anahtar parametrelere yönelik görseller sağlar. Etkili bir ağ haritalama aracı kullanılarak proaktif izleme, problemlerin hızlı çözümünde hayati önem taşır.

 

Ağ Haritalama Araçları

Ağ haritalama yazılımı, ağ bileşenlerini görsel olarak ilişkilendiren uygulama araçları sağlar. Bütün cihazların uç nokta ilişkileri ve ağ bağlantıları tanımlanır. Uç cihazlara özel veri paketleri gönderilerek bağlı cihazlardan gerçek zamanlı veriler toplanır. Ağın performansı izlenerek darboğazlar tespit edilir ve ağda gözükmeyen cihazlar algılanıp raporlanabilir.

Bu nedenle ağ haritalandırma, herhangi büyüklükteki bir ağın yönetiminde hayati önem taşır.

Ücretsiz ağ haritalama uygulamaları da dahil kullanılabilecek çok sayıda araç bulunmaktadır, ancak ManageEngine OpManager ürünü gelişmiş özellikleri ve kullanım kolaylığıyla en önde gelen çözümler arasında yer almaktadır.

OpManager otomatik ağ haritalama yazılımıyla gelen özellikler şunlardır:

  • Bütün BT altyapısı görsel hale getirilir ve sürekli güncel olması için ağ belli aralıklarla sürekli taranabilir.

 

Ağ Haritalaması (Network Mapping)

 

  • Ağ topolojisi kontrol edilebilir.
  • Ağ topoloji haritalama aracı ile ağın kök cihazı ve tercih edilen ağ düzen tipinin seçilmesine olanak tanıyan bir ağ topoloji haritası oluşturulabilir.
  • Ağ diyagramları paylaşılabilir ve Microsoft Visio dökümanı elde edilebilir.

 

Ağ Haritalaması (Network Mapping)

 

  • Ağ haritalarından alt kırılımlarla sorun yaşanan cihaza ya da linke gidilebilir.
  • Bir cihaz ile bağlı olduğu cihaz arasındaki ilişki belirlenebilir.
  • Geniş alana yayılan ağlar coğrafi bölümlerle görülebilir.
  • Problem yaşanan cihazın bulunduğu yer görsel olarak tanımlanabilir.
  • Uygulama veya konum özelinde ağ diyagramları oluşturulup paylaşılabilir.

 

OpManager, ManageEngine ITOM ürün grubunun bir parçasıdır. Ağ izleme dışında bu ürün grubu; sunucu izleme, uygulama izleme, bantgenişliği izleme, konfigürasyon yönetimi, firewall güvenliği ve uyumluluğu, IP adres yönetimi ve switch port yönetimi gibi çok sayıda yararlı aracı bünyesinde bulundurmaktadır. Bu yüzden ManageEngine ITOM çözümleri, dünya çapında 1 milyondan fazla BT yöneticisinin başta gelen tercihlerinden biridir.

Otomatik ağ haritalama yazılımının yararlarını kurumunuzda değerlendirmek için OpManager’ın 30 günlük ücretsiz tam sürümünü indirebilir ya da Vitel AŞ ürün uzmanı ile ücretsiz demo çalışması planlayabilirsiniz. Ürünle ilgili herhangi bir destek ihtiyacı veya soru olduğunda aşağıdaki e-posta adresinden ilgili bir uzman ile iletişime geçebilirsiniz.

eval-itom@manageengine.com