Kaleminden Satışta Ekip Ruhunun Önemi

Satış ekiplerinin, firmaların en önemli departmanlarından birisi olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ekibin kendi içerisindeki uyumu başta olmak üzere beraber çalıştıkları departmanlarla olan uyumu, firmaların maddi ve manevi değerlerini doğrudan etkilemektedir.

 

Ekip ruhunun ön planda tutulduğu bir satış departmanında açık bir şekilde görülür ki, ekip üyeleri birbirlerini motive eder. Ekip üyelerindeki herhangi bir eksiklik, kuvvetli ve açık iletişimin getirisiyle en kısa sürede giderilir ve daha verimli çalışma ortamı sağlanır. Oluşacak olumsuzluklarda ekip içerisindeki koordinasyon ve birliktelik, kısa sürede sürecin olumlu hale gelmesini sağlar. Ekip ruhu, ekip üyelerinin daha performanslı ve azimli bir şekilde çalışmasına ve doğrudan müşteri tarafındaki olumlu görüşlerin oluşmasını tetikleyecektir. Biz Vitel olarak bu yapıda bir satış ekibi kurgulamayı en önemli görev kabul ederek bu ruhun bir parçası olacak kişilerle çalışmaya özen gösteriyoruz. Bunun yansımasını ekibin kuvvetli iletişim ve yüksek motivasyonu ile sağladığı, yüksek oranda müşteri memnuniyetiyle görebiliyoruz.

 

Ekip ruhunu benimsemiş satış departmanları, firmalarına bunun getirisini gerek satış rakamlarıyla gerek çalışan memnuniyetiyle net bir şekilde gösterir. Firmalarda paralelinde yükselmeye ve değerini katlamaya devam eder. Böylece kısa vadeli bir başarı değil uzun vadeye yayılmış temeli sağlam bir başarıyı elde ettiklerini analiz eden firmalar, bu ruhu daha da geliştirmeye yönelik askiyonlarını almakta çekince yaşamayacaktır. Bunlardan yola çıkarak Vitel, sadece satış departmanı özelinde değil tüm departmanlara yayılmış ekip ruhunun ve bu yapılanmanın getirisi olarak yıllardır üstüne koyarak devam eden başarının en önemli örneği olmaktadır.