Google Cloud Altyapısını İzlemek mi? Nasıl?

Google tarafından sunulan bir bulut bilişim hizmetleri paketi olan Google Cloud Platform (GCP), 2008’de piyasaya sürüldü. Hizmet olarak altyapı, platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sunan güçlü bir bulut platformdur. Artık birçok şirket; işletmelerini oluşturmak, modernleştirmek ve ölçeklendirmek için GCP’yi kullanmaktadır.  

ME Applications Manager ile GCP İzleme

  GCP hizmet araçlarını izlemek oldukça zor olabilir. Çoğu yönetici, Google Cloud Platform performansını izlerken aşağıdaki zorluklarla karşılaşır:
  • Hibrit altyapı için sınırlı görünürlük
Bulut altyapısı bir dizi farklı öğe içerebilir ve her birini ayrı ayrı yönetmek ve izlemek neredeyse imkansızdır.
  • Bulut depolamayı yönetmede zorluk
Bulut depolama, tüm bulut altyapılarının çok önemli bir yönüdür. Bulut depolama iyi yönetilmediğinde uygulamaların işleyişi etkilenebilir. Bulut depolamasını izlemek, kaynakların kapasite ihtiyaçlarının daha iyi planlanmasına yardımcı olabilir.
  • Sorunların temel nedenini teşhis edememe
  Google Cloud Platform gibi bir bulut paketinde, kesintiye neyin neden olduğunu ve kesintinin diğer kaynakların işleyişi üzerindeki etkisini belirlemek zordur. Tipik bir kuruluşun bulut altyapısı, uygulamaların sorunsuz çalışması için kritik öneme sahip işlemleri gerçekleştiren çok sayıda sistem içerir. Bir uygulama kullanılamaz hale geldiğinde bunun nedeni ağın yavaş olması, bulut altyapısındaki belirli bir kaynağın arızalanması veya başka bir şey olabilir. Bulut altyapısı çok sayıda kaynağa sahip olabileceğinden, kesintiye neden olan kısmı  izole etmek veya arızasının nedenini tam olarak belirlemek zor olabilir. Google; Stackdriver ve Gcloud gibi bazı hafif Google Cloud Platform izleme araçları sağlasa da, GCP işlemlerinin daha net bir resmini elde etmek için Applications Manager gibi özel bir izleme sistemi kullanmak çok daha iyi olacaktır. Applications Manager, uygulamalar kullanılamaz hale gelmeden önce sorunların bulunmasına ve düzeltilmesine yardımcı olmak için Google Compute Engine, Google Cloud Filestore ve Google Cloud Storage gibi altyapıya derinlemesine görünürlük sağlayan proaktif GCP izleme araçları sunar. Ayrıca bu sistemlerin performansına yönelik izlenebilirliği artırarak uygulama performansının optimize edilmesine ve sorunsuz bir son kullanıcı deneyimine katkıda bulunmaya olanak tanır. GCP ölçümleri, hibrit bulut ortamından alınan verilerle ilişkilendirilebilir ve uzun vadeli izleme ve trend analizi için saklanabilir.   Google Compute Engine   Google’ın IaaS sanal makine (VM) hizmeti olan Compute Engine, istemcilerin Google’ın fiziksel donanımında uygulama çalıştırmasına olanak tanır. Compute Engine, ölçeklenebilir olan ve büyük işlem kümeleri olarak hizmet veren genel amaçlı sanal makinelerin oluşturulmasını kolaylaştırır. Ayrıca, tesis içi altyapısına en yakın VM’leri seçmeyi kolaylaştıran özel VM şablonları sağlayarak uygulama taşıma sürecini hızlandırır, taşıma maliyetlerini düşürür.   Applications Manager, GCP konsolunda sanal makine şablonlarını otomatik olarak keşfeden bir GCP monitörü eklenmesine olanak tanır. Ayrıca, gerektiğinde sanal makineleri başlatmak, durdurmak, silmek veya yönetmek için çeşitli araçlar sunar.     Applications Manager’ın GCP izleme aracı sayesinde; CPU kullanımı, disk I/O ve bellek kullanımı gibi temel metriklerle ilgili veriler toplanabilir ve izlenebilir. Bu, sistem performansını optimize etmeye ve performans dar boğazlarından kaçınmaya olanak sağlar.     Persistent Disk; Google’ın yerel depolama hizmetidir ve GCP ürünleri, Compute Engine ve Google Kubernetes Engine ile tamamen entegre edilmiştir. Compute Engine kalıcı disklerinde tıkanma var ise, bunlar Applications Manager ile ortaya çıkarılabilir.   Applications Manager’ın yetenekleriyle, disklerin kısıtı ve yavaşlama süreçleri ile ilgili yararlı ölçümler yapılabilir. Hızlandırılmış okuma işlemlerinde sıfır bayt, I/O işlemlerinin yükünün hız sınırlama eşiğine ulaşmadığı anlamına gelir. Sıfır dışındaki herhangi bir değer, eşiği aşan bir I/O patlaması olduğu ve diskin hız sınırlama moduna girdiği anlamına gelir. Bunlar Applications Manager ile tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir.   Applications Manager ayrıca ağın durumuna dair detaylı bir görünürlük sağlar ve performans eğilimlerinin anlaşılmasına yardımcı olur. Bir güvenlik duvarı (firewall) politikası nedeniyle düşen bayt sayısı ve düşen paket sayısı gibi değerler takip edilebilir. Bu, ağ yapılandırma sorunlarının teşhis edilmesine ve altyapıya yönelik olası saldırıların belirlenmesine katkı sağlayacaktır.   Applications Manager diğer yandan, zaman içindeki kaynak tüketimini ölçmek için kota sınırlarını izler, kullanımdaki öngörülemeyen ani artışları önleyebilir ve son kullanıcılar etkilenmeden önce olası sorunları tahmin edip çözebilir.   Google Cloud Filestore   Cloud Filestore; paylaşımlı dosya sistemi gerektiren uygulamalara yönelik tüm araçları içeren yönetilebilir bir dosya yönetim ve depolama hizmetidir. NAS sistemlerinin Compute Engine ve Kubernetes Engine sistemleriyle kurulmasına olanak tanır. Cloud Filestore izleme yazılımı, performansı ve kapasiteyi bağımsız olarak izleyerek dosya tabanlı işlerin performansını optimize etmeye yardımcı olabilir.     Applications Manager, dosya depolama performansının optimize edilmesine yardımcı olmak için özel Cloud Filestore izleme hizmeti sunar. Depolama kullanımını izler ve boş alanın bitmek üzere olup olmadığını bildirir. Bu bilgiler, depolama alanının ölçeklendirilmesi bir ön uyarı olarak kullanılabilir. Applications Manager ayrıca I/O işlem hacmi ve gecikme gibi çeşitli disk parametrelerini de izler.     GCP’de, kullanılan prosedür çağrılarının sayısına göre ücretlendirme yapılmaktadır. Applications Manager; dosya deposundaki prosedür çağrılarının sayısının izlenmesini sağlar, gereksiz prosedür çağrılarının ve ilişkili bütçenin doğru yönetilmesine yardımcı olur.   Google Cloud Storage   Cloud Storage, GCP içinde canlı veya arşivlenmiş veriler için nesne depolaması sunan bir hizmettir. İşletmeler için son teknoloji güvenlik ve paylaşım yetenekleri sunan, ölçeklenebilir bir IaaS çözümüdür.       Cloud Storage, nesneleri depolamak için paketler sağlar ve bu nesnelere kendi yöntemleriyle erişilebilir. Applications Manager, uygulamalarınızın optimum performansını sağlamak için Cloud Storage’daki paketleri ve toplam nesne sayısını izleyen kapsamlı bir bulut depolama izleme çözümü sunar. Ayrıca, bulut depolama yükünün belirlenmesine yardımcı olacak şekilde ihtiyaç analizine dair bilgiler sağlar. Bir GCP aracı olarak Applications Manager, depolama sisteminin iyi yönetilebilmesi için trafik istatistiklerini görsel olarak sunar.     Bir depolama sistemi çok farklı ve birden fazla isteğe hizmet verebilir. Taleplerin sayısını yakından izlemek operasyonel sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesine yardımcı olabilir. Applications Manager; Get Object Requests/min, Get Pack Requests/min ve Update Object Requests/min gibi çeşitli okuma ve yazma isteği parametrelerini izleyerek sistemdeki toplam kapasite ihtiyacı hakkında ayrıntılı bilgi verir.   Google Cloud Platformunuzu İzlemeye Dakikalar içinde Başlayın!   ME Applications Manager çözümünü kullanıyorsanız GCP’yi monitör olarak ekleyerek izlemeye başlayabilirsiniz. Kullanmıyorsanız aşağıdaki linkten Applications Manager’ı indirebilir ve diğer sunucuların ve hizmetlerin yanı sıra Compute Engine, Cloud Filestore ve Cloud Storage sistemlerinizi hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Vitel AŞ uzman danışmanlık kadrosu soru ve sorunlarınız için her zaman yanınızda!     Detay için 10 dk İçinde Demo Hesabınızı Oluşturun sayfasını inceleyiniz.