Covid-19 Şartlarında Sağlık Hizmetlerinin…

 

Akıllı sağlık Hizmeti için üç aşamalı süreç

 

Doktor–hasta ilişkisini geliştirmek ve akıllı bir sağlık hizmeti sunmak, Tıbbi IoT cihazları kullanmak ve dah fazla veri toplamak ile gerçekleşebilir.

Kısa vadeli

Hastalarla iletişim kurarken ön saftaki sağlık personeli üzerindeki baskıyı azaltın

 • Enfeksiyon riskini en aza indirmek için doktor-hasta temasını azaltın.
 • Hayati göstergelerin izlenmesinde tıbbi insan kaynaklarını azaltın.
 • Tedavi verimliliğini artırın.

Online platformlar aracılığıyla çok veri/hastayı aynı anda izleyin

 

 

 

 

Orta vadeli

Yoğun ve uzun süreli bakım ünitelerinde bakım kalitesini artırın

 • Tıbbi tedaviyi kolaylaştırmak için tıbbi kurumlar arasında veri alışverişi için ağ yapın.
 • Enfeksiyon riskini tahmin etmek için geçmiş verileri derleyin.
 • Önleyici bakım için rehberlik.
 • Uzak bölgelerde tıbbi kaynak eksikliğini önleyin.

 

Uzun Vadeli

Disiplinler arası entegrasyon ve Doğru tedavi

 • Büyük verilerden yararlanın.
 • Hastanın hastalık süreçlerini tahmin etmek için geçmiş verileri derleyin.
 • Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri için hasta verilerini entegre edin.
 • Yeni tedaviler, ilaçlar ve hassas tanı/testler geliştirin.

 

Mevcut Ekipmanların Dönüştürülmesi

 

Moxa’nın IoT ürünlerinin hastanelerde uygulamaları

 • Endoskopi temizleme odaları
 • Hemodiyaliz merkezleri
 • Klinik laboratuvar
 • Hematoloji Analizörleri

Moxa Nport W2150A kullanarak, Seri portlu Kan Şekeri/Kan Nasıncı İzleme cihazını WPA veya 802.1x ile şifrelenmiş bir Kablosuz ağ üzerinden Hastane Yönetim Sistemi sunucularına taşıyoruz.

 

 

Hematology Analyzer cihazlarını seri iletişim üzerinden Nport 6450 4 seri portlu, seri-ethernet çevirici üzerinden Hastane Yönetim Sistemi sunucularına taşıyoruz. İletişim istenirse uçtan uca şifreli yapılabilir.

 

 

Hasta takip sistemlerini seri iletişim üzerinden Nport 5410 4 seri portlu, seri-ethernet çevirici üzerinden Hastane Yönetim Sistemi sunucularına taşıyoruz.

 

 

Her bir Diyaliz makinasını seri iletişim üzerinden tek seri portlu Nport 5110 seri-ethernet çevirici üzerinden Hastane Yönetim Sistemi sunucularına taşıyoruz.

 

 

Medikal Cihazlara Güvenli Uzaktan Erişim:

Covid-19 döneminde MR, Röntgen, Anjiyografi, Ventilatör,  gibi cihazlar için yerinde servis almak da güçleşti. Uzaktan sistemlere güvenli erişim vermek bakım, kalibrasyon, acil müdahale gibi işlemleri yapabilmek için Moxa’nın MRC çözümü iyi bir seçenek.

Tüm ayarlar, kullanıcılar, cihazlar, servisler, MRC Server’de tanımlanır.MRC server Medikal cihaza bağlı MRC GW ile Bakım mühendisinin bilgisayarında yüklü MRC Client arasında şifreli bir köprü kurar.

 

 

Peki Medikal cihazlarınız servis veren mühendisin erişimine sürekli açık mı olacak? Hayır, Bu işlem için kontrol seçenekleri:

 • Hastane personeli ancak sertifika yüklü bir USB aparatı MRC Gw ünitesine takarsa bağlanabilir.
 • Hastane personeli MRC Gw ünitesine bağlı tuşa basarsa.
 • Hastane personeli MRC Server’da yetkiyi aktif ederse.

 

Hangi user( Uzak destek veren Mühendis) hangi MRC Gateway’in arkasındaki hangi cihazın ( MR, Ventilatör, Tomogarfi vs ) hangi servis portuna erişecek MRC Sunucuda yapılacak ayarlar ile belirlenebilir.

 

 

Diğer bir güvenli uzaktan erişim seçeneği ise ManageEngine PAM. Bu seçenekte Bakım mühendisi, Hastanenin Veri merkezindeki SSL tabanlı bir Web Portal sunan PAM’a bağlanır. Two factor authentication ile sisteme girer. Two factor’deki ikinci ileitşim şifresi sadece hastane sorumlusuna gelebilir ve Hastane sorumlusunun haberi olmadan bağlantı kurulamaz. Otantikasyon başarılı olduktan sonra Destek mühendisi SSH veya RDP aracılığı ile bir ekran üzerinden Medikal cihaza bağlanır. Bu esnada Screen Recording ile yapılan her işlem video gibi kayıt altına alınır.

Neden Moxa

Seri portlu cihazları Ethernet tabanlı bir ağa aktarmak uzman bilgisi gerektirir. Mühendisler genellikle üç ana zorlukla karşı karşıyadır: güvenilir, kesintisiz bağlantı sağlamak, veri güvenliğini güçlendirmek ve cihazların yönetilebilirliğini basitleştirmek.

Moxa ile seri arayüzlü tıbbi cihazlarınızı  ethernet ağına bağlamak sandığınızdan daha kolay. Seri bağlantıdaki 30 yılı aşkın uzmanlığımızla, her tür seri cihazın Ethernet tabanlı bir ağa veya buluta bağlanabilmesini sağlamak için kolay çözümler sunuyoruz. Dahası, gelişmiş güvenlik özelliklerimiz ve toplu cihaz yönetimi araçlarımız, mühendislerin hayatını kolaylaştırır.

Seri-Ethernet Çevirici Önerileri;