bulut hizlandirma banner

Bulut Hızlandırma

Bütün bulut girişimlerinin ortak bir yönü vardır. Kullanıcılar dağıtılırken, uygulamalar ve veri merkezileştirilir. İşletmeler daha fazla işlem yükünü buluta kaydırırken, BT dışındaki departmanlar internet üzerinden daha fazla SaaS hizmetine erişirken, ağ daha karmaşık hale gelir. Ve BT personeli bu trafik içinde görüş ve kontrolünü kaybetmeye başlar. BT organizasyonu, sorunları gideremez ya da uygulamaları kendi ağında olacak şekilde optimize edemez.

bulut hizlandirma1