Ağınızdaki Paket Kayıplarının İzlenmesi Neden Önemlidir?

Bir ağda iletilen paketler, iki sistem arasında iletişim kurmak amacıyla gönderilen ve alınan bilgileri içerir. Eğer bir sistem tarafından gönderilen bu paketler hedefine ulaşamazsa bir paket kaybından bahsedilebilir. Ağdaki bu paket kayıpları sık ve yoğun oluşmaya başladığında iletişim sürelerinde ciddi uzamalara, bunun sonucunda da gecikme ve aksaklıklara neden olurlar. Böylece iletişim aralıklı veya sürekli bir kesintiye uğrayabilir ve işletmeler iş kayıpları yaşayabilir. Özellikle finansal sistemlerde birkaç saniyelik kesintinin bile büyük para kayıplarına neden olabileceği düşünüldüğünde olayın ciddiyeti daha net bir şekilde anlaşılabilir.

 

Bir ağda %2 seviyesinden daha fazla paket kaybı yaşanması, ileride ortaya çıkabilecek daha önemli sorunların bir göstergesi olup, paket kaybı daha fazla artmadan durum düzeltilmezse, işletme üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabilir. Bilgi teknolojileri (IT) yöneticilerinin paket kaybını tetikleyen çeşitli faktörleri zamanında tespit edip düzeltmesi kritik bir öneme sahiptir.

 

Ağdaki Paket Kayıplarının Başlıca 5 Nedeni

Paket kayıplarına, gerçekleştikten sonra çözüm bulmak yerine meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması çok daha kolaydır. Başlıca 5 neden aşağıda sıralanmıştır.

 1. Ağ trafiğinde yoğunluk
 2. Donanım sorunları
 3. Güvenlik tehditleri
 4. Cihaz ve ekipmanda aşırı yüklenme
 5. Bir cihazda/ekipmandaki hatalı konfigürasyonlar

 

 1. Ağ trafiğinde yoğunluk

  Bir ağ üzerinde birden fazla cihazın aynı anda verilere veya aynı sistemlere erişmeye çalışması ağ trafiğinde yoğunluğa neden olabilir. Çok ilgi gören bir mekanın gündüz en kalabalık olduğu saatlerinde tüm masaları dolu olabilir, bu durumda bekleyen müşterilere hizmet sunulamayacak ve ciddi bekleme süreleri gündeme gelecektir. Buna benzer bir durum bir ağda da gerçekleşebilir ve gelen erişim isteklerinin seviyesi ağın hizmet vermek üzere tasarlandığı maksimum kapasiteye ulaştığında ağ trafiğinde yoğunluğa neden olabilir. Bu da kritik ağ paketlerinin kaybıyla sonuçlanır.

 2. Donanım sorunları

  Ağ donanımındaki kusurların, güncelliğini kaybeden konfigürasyonlar veya eski donanımlardan kaynaklandığı durumlar olası bir felaketin habercisi olabilir. Bir işletmede eski ve güncel olmayan ağ donanımları kullandığı takdirde ağda paket kaybıyla karşılaşılma ihtimali nispeten daha yüksektir. Bu paket kayıpları genel ağ verimliliğini düşürecektir ve kritik iş süreçlerinin bu durumdan olumsuz etkilenmesine yol açabilecektir. Bu nedenle, bu tip cihazlarda periyodik denetim ve kontrollerin gerçekleştirilmesi önemlidir.

 3. Güvenlik tehditleri

  Siber saldırganların kasıtlı olarak bir ağı hedef alma ihtimali her zaman vardır ve bu tip saldırılar da kritik veri paketlerinin kaybına neden olabilir. Ağ paketlerinin sayısında ve ağın hızında ani değişimler görüldüğünde bir siber saldırı ihtimalini dikkate almak gereklidir. Bu durumlarda paket kayıpları genellikle ağ trafiğinin aşırı yüklenmesi sonucunda meydana gelir.

 4. Kapasite bakımından aşırı yüklenme

  Bir ağ altyapısının/sisteminin toplam başarısı; her bir ağ elemanının tek tek optimum performansı göstermesine dayalıdır. Belirli bir ağ elemanının/bileşeninin kullanım düzeyi, önerilen limit değerlerini aştığı takdirde ağın işlem kabiliyetleri olumsuz etkilenebilir, performans düşüşü görülebilir ve nihayetinde kritik ağ paketlerinin kaybı gündeme gelebilir.

  Ağ bileşenlerinin ayrı ayrı aşırı kullanımı nedeniyle meydana gelen ağ paket kaybı; işletme ağlarındaki yüksek veri hacmi nedeniyle yaygın olarak görülebilen sorunlardan biridir. Genellikle, her bir altyapı bileşenine aşırı yük binmesini önlemek amacıyla, işletmeler tarafından kritik sistemlerde yeterli yedekleme ve yük paylaşımı senaryoları işletilir, ayrıca arıza durumunda otomatik geçiş mekanizmaları çalıştırılır. Böylece aşırı yüklenme ve kesintilerin ağ trafiğine olumsuz etkisi minimum seviyeye indirilebilir.

 5. Cihazlardaki hatalı yapılandırmalar

  Ağ cihazlarındaki hatalı konfigürasyonlardan kaynaklanan ağ sorunları, ağ dünyasında yaygın olarak görülmektedir. Hatalı bir konfigürasyonun en önde gelen sonuçlarından biri, kritik veri paketlerinin kaybı olarak ortaya çıkabilir.

  Bilgi teknolojileri (IT) yöneticileri, bu durumu önlemek amacıyla, uygun şekilde tasarlanmış bir ağ konfigürasyon modelini her cihazda uygulamaya koymalıdır. Konfigürasyon değişiklikleri için yalnızca yetkili kullanıcılara izin verilmeli ve hatalı bir konfigürasyon nedeniyle veri kayıplarının meydana gelmesini önlemek amacıyla, tüm değişiklikler hiyerarşik bir onay sistemi üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Paket Kayıplarının İzlenmesi Gerçekten Önemli Midir?

 

Ağdaki paket kayıpları; kritik sistemlerin performansının düşmesi, verilerin uygun olmayan bir şekilde işlenmesi, potansiyel ağ güvenliği sorunları gibi çeşitli sorunlara yol açabilir. Sonuç olarak, sektöründe lider olmayı amaçlayan her işletmenin proaktif bir şekilde ağdaki paket kayıplarına ilişkin belirtileri izlemesi ve bunları en kısa sürede çözüme kavuşturması bir iş zorunluluğu hâline gelmiştir.

 

ManageEngine OpManager ürünü, bu süreçte tüm beklentilere karşılık verebilecek bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. OpManager, bilgi teknolojileri yöneticilerinin ağ paket kayıplarına yönelik olası belirtileri izlemesine ve bunları oluşmadan düzeltmesine yardımcı olan, proaktif ve etkili bir ağ yazılım çözümüdür.

 

OpManager: Güçlü ve etkili ağ yönetim yazılımı OpManager; bilgi teknolojileri yöneticilerinin, ağlarında uçtan uca izleme araçları ile paket kaybı dahil olmak üzere ciddi sorunlardan kaçınmalarına yardımcı olabilir. ManageEngine, OpManager dışında ağ izleme imkânlarını geliştirecek başka ürünleri de çözüm olarak sunmaktadır. Tanımlı eşik değerlere dayalı gelişmiş bir uyarı bildirim sistemine sahip OpManager, ağda herhangi bir sorun ortaya çıkar çıkmaz hemen durumu tespit ederek tanımlanan bildirim araçlarını devreye sokar.

 

Bilgi teknolojileri (IT) yöneticilerinin, özellikle ağdaki paket kayıplarının izlenmesi için OpManager yazılımını tercih etmesinin dört nedeni şöyle sıralanabilir:

 

 1. Etkili arıza/hata izleme araçları ve bildirimler

OpManager; ağdaki tüm cihazlara yönelik paket kaybı izleme ve diğer kritik performans ölçümleri desteğiyle birlikte gelmektedir. OpManager ayrıca IT yöneticilerinin özelleştirilmiş cihaz şablonlarını kullanarak, eklenen cihazları izlemesine de imkân verir. Karma ağ ortamlarına ilişkin destek sunarak, IT yöneticilerinin yüksek seviyede görünürlük ve şeffaflıkla paket kayıplarını tespit etmesine yardımcı olur. OpManager; ara bellek okuma ve yazma işlemleri, ortalama onarım süresi gibi paket kaybına neden olabilecek kritik ölçüm verilerini ve daha fazlasını ölçebilir ve raporlayabilir.

 

 1. NCM ile konfigürasyon değişikliklerinin izlenmesi ve yönetimi

ManageEngine; IT yöneticilerinin ağ üzerindeki tüm cihazların konfigürasyon değişikliklerini izleyerek paket kayıplarını azaltmasına yardımcı olmak amacıyla; NCM (Network Configuration Manager – Ağ Konfigürasyon Yöneticisi) adlı aracı bir OpManager eklentisi olarak hizmete sunmaktadır. NCM eklentisiyle konfigürasyon yedeklemeleri planlanabilir ve hangi konfigürasyon değişikliklerinin ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirildiği kolaylıkla tespit edilebilir. OpManager yalnızca konfigürasyon değişikliklerini izlemez; aynı zamanda ağ paket kaybını azaltmak amacıyla, her bir konfigürasyon değişikliğinin uygunluğunu da denetler.

 

 1. Hatalar ve reddedilen ağ paketleri

Her cihaz belirli bir bellek kapasitesine sahiptir; her bir ağ cihazının bellek sınırlarına dayalı olarak, ilgili cihazlar kendi limitine ulaştığında, gelecek ek ağ paketlerini reddetmeye (drop) başlayacaklardır. Kritik paketlerin kaybedilmesi, ağın performansı üzerinde doğrudan etkilidir. Veri paketleri böyle ciddi bir oranda düşmeye devam ettiği takdirde bu durum, bir ağ anahtarı hatasına veya ağ anahtarıyla iletişim kuran ağ ekipmanında bir sorun olduğuna işaret edebilir. Bir ağda kritik veri paketlerinin kaybına ilişkin diğer bir neden ise cihaz konfigürasyonlarındaki hatalardır. OpManager, söz konusu hataları ve reddedilen veri paketlerini izleyerek paket kaybını etkin bir şekilde önlemeye yardımcı olur.

 

 1. Eşik değerlere dayalı uyarılar

Ağ paket kaybına ilişkin uyarı bildirimleri almak için IT yöneticileri OpManager üzerinden eşik değerleri belirleyebilir. Belirlenen eşik değerleri aşıldığında OpManager, IT yöneticilerine ilgili ağ paket kaybına ilişkin uyarı bildiriminde bulunacaktır. OpManager yazılımı, uyarılar devreye girmeden önce bazı ön kontroller ile uyarının doğruluk değeri artırılacak şekilde yapılandırılabilir. Örneğin, eşik ihlallerine ilişkin olarak IT yöneticilerine bildirim yapılmadan önce cihazlara iki defa ping testi yapılmasını içeren bir OpManager konfigürasyonu yapılabilir ve böylece söz konusu değer ihlal edildiği ve iki ping testinden sonra bile normale dönmediği takdirde OpManager bir uyarı bildirimi oluşturacak ve ağ paket kaybından sorumlu olan cihaza ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere ilgili bildirimleri gönderecektir.

 

Bütünleşik ağ izleme aracı OpManager ve sunduğu avantajlar hakkında daha fazla bilgi için OpManager yazılımını 30 günlük deneme süresi boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. ManageEngine OpManager ve diğer ağ raçları hakkında daha detaylı bilgi için Vitel AŞ teknik danışmanları her zaman yanınızda olacaktır.