Şirket verimliliği ve müşteri memnuniyeti arttı

manage-engine-baski-en-yeni-hali-04-eylul-2015_48

Timur Gayrimenkul –NEF – Aleksi Komorosano

 

Firmamızda ManageEngine ServiceDesk Plus ürününü kullanıyoruz. Dünyanın 6 farklı metropolünde bir çok araştırma yaparak sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek çözümler üretmek için yola çıkan Nef, gayrimenkul sektöründe hayata geçirdiği bir çok farklı inovasyonu ve bu bakış açısını şirket içerisinde de satıştan pazarlamaya, insan kaynaklarından bilgi teknolojileri departmanlarına kadar entegre etmiştir. İç ve dış müşterinin %100 memnuniyetini sağlamak için uygulanan bir çok yöntemden bir tanesi de ManageEngine ServiceDesk hizmeti olmuştur. Nef IT talep yönetimi projesi sürecinde kullanımına başlanan Manage-Engine ServiceDesk ile Nef IT departmanına gelen taleplerin takip edilmesi, envanter yönetimi, SLA’lerin belirlenmesi, raporlama ve eskalasyon özelliklerinin verimli kullanılması sağlanmıştır. Bu süreç beraberinde IT servis kalitesini ve verimliliğini arttırmıştır. Nef IT Talep yönetim projesinde elde edilen başarının ve iç müşteride sağlanan imemnuniyetin ardından, ME ServiceDesk kullanımını diğer destek departmanlarına da entegre edilmeye başlamıştır. Nef’te yaşamın başladığı proje sayısının son yıllarda hızlı bir şekilde artması ve buna paralel gelen şikayet/talep yönetiminin kontrolünün zorlaşması, iş akışlarına uygun hale getirilebilecek bir yazılım arayışını beraberinde getirmiştir. Yapılan detaylı çalışma ve araştırmalar sonrasında ME’nin sunduğu çözümlerin bu sürece de entegre edilebileceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. ME sistemi Müşteri İlişkileri departmanının daha önce manuel olarak tuttuğu şikayetin ve taleplerin kayıtlarını raporlanabilir, SLA yönetimi yapılabilir ve takip edilebilir bir sisteme dönüştürmüştür. Nef genelindeki tüm servis taleplerinin düzenli takibi ve raporlanmasıyla şirket verimliliğinin yani sıra iç / dış müşteri memnuniyetini artırmıştır. Bunun yanı sıra danışman firmamız Vitel’ in de yaşanan bütün sorunlara proaktif bir şekilde proje öncesi ve sonrası çözüm sağlaması ME ServiceDesk ürününün verimliliğini şirket içinde artırmıştır.