SIM Kartlarınızı Sanallaştırabileceğinizi Biliyor Muydunuz?

Yönetici Özeti

 

Kesintisiz Erişim (Unbreakable Connectivity) sloganı ve buna yönelik ürün portföyü ile dünyanın önde gelen mobil erişim çözüm sağlayıcılarından biri olan Peplink, FusionSIM ve SIM Injector teknolojileri ile çıtayı gerçekten oldukça yüksek bir noktaya taşımıştır.

 

Bilindiği üzere mobil erişim sağlayan ürünlerde GSM servis sağlayıcıların ağları üzerinden iletişim kurabilmek üzere ilgili servis sağlayıcıdan temin edilen SIM kartların kullanılması gereklidir. Bu, her mobil cihaza desteklenen SIM kart slotu sayısına bağlı olarak SIM kart takılması anlamına gelir, uygulamada da en az bir adet SIM kart olması beklenir.

 

Her cihaza SIM kart takılan bu modelde karşılaşılan sorunlar şunlardır:

 • SIM kartların maliyetleri: Cihazlara takılan her SIM kartın bir sahip olma maliyeti vardır ve büyük ağlarda bu ciddi seviyelere ulaşabilir.

 • GSM kota yönetimi zorlukları: Kartlardan biri tüm kotasını bitirirken bir diğeri çok küçük bir kısmını kullanabilir ve bu durum değişkenlik gösterebilir. Bu da kota yöntemini bir kabus haline getirebilir.

 • Serbest dolaşım (Roaming): Cihaz seyir halinde (örneğin bir gemide) SIM kartın verildiği ülkeden farklı bir ülkede bir servis sağlayıcı kapsama alanına girerse yüksek serbest dolaşım maliyetleri çıkabilir. SIM kartın ilgili bölgeye göre değiştirilmesi her zaman mümkün veya kolay olmayabilir.

 • Güvenlik: Fiziksel olarak başka bir noktada bulunan SIM kartlar fiziksel müdaheleye, hatta başka amaçlarla kullanıma açık olabilirler.

SIMBank olarak da adlandırılan SIM Injector, SIM kartların yerel ağdaki uzak bir konumda bulunan bir Peplink cihazına yerleştirilmesini sağlar.

FusionSIM Cloud, kurulu tüm SIM Injector cihazlarının merkezi bir noktadan yönetilmesini sağlayan platformun adıdır. FusionSIM Cloud şu hizmetleri sağlar;

 

 • SIM Injector cihazlarının merkezi yönetimi

 •  Hizmet paketlerinin oluşturulması ve yönetimi

 • GSM kota yönetimi

 • Belli kriterlere göre otomatik SIM kart atama

      •  Kota bitimi

      •  Coğrafi bölge

      •  Hizmet paketi içeriği

 •  Proaktif izleme ve bakım

 •  En iyi kablosuz erişim performansını sağlama

 •  GSM maliyetlerini optimize etme

 

FusionSIM ve SIM Injector birlikte yukarıda bahsedilen sorunların tümüne çözüm getirmektedir. Bu iki teknolojinin kullanımı, Peplink mobil erişim çözümlerini rakipsiz bir noktaya taşımaktadır.

 

Peplink mobil erişim çözümleri

 

Bu kısımda Peplink ile birlikte gelen SIM Injector ve FusionSIM teknolojilerine yönelik çözümler ve bunların teknik detayları incelenecektir.

 

Peplink SIM Injector

 

Aşağıdaki şekilden de görülebileceği üzere iletişim sağlayacak olan LTE Router bulunulan yerde ideal bir noktaya antenleri ile birlikte yerleştirilir. Bu LTE Router üzerine bir SIM kart takılmaz. Aynı ağda SIM Injector olarak konumlandırılan Peplink cihazı ise kolay erişilebilen ve güvenli bir noktaya yerleştirilir. Tüm SIM kartlar bu SIM Injector üzerindedir.

 

SIM Injector

 

Eğer uygulama yapılan yer örneğin bir tekne ise; LTE Router tekne direğine antenlere yakın şekilde konumlandırılırken teknede başka bir yerde SIM Injector olarak kullanılan cihaz üzerinden SIM kartların oldukça kolay ve güvenli bir şekilde değiştirilmesi ve takılıp-çıkarılması sağlanır.

 

PEPXIM

 

8 adetlik SIM yuvası ile SIM Injector cihazına takılı SIM kartların operatör dağılımı istendiği şekil ve zamanda değiştirilebilir. Ayrıca farklı ülke operatörlerine ait SIM kartları takılarak, teknenin geçiş yaptığı ülke operatörüne air SIM karta geçişte gerçek bir esneklik sağlanacaktır.

 

Mast Interior

 

Bunun yanında SIM Injector, üzerindeki PoE portları ile PoE destekli cihazları enerji kaynağı gerektirmeksizin data portlarından besleyebilir. (örnek HD Dome ve HD2 IP67)

 

SIM Injector cihazı, üzerine istenilen sayıda SIM kart eklendikten sonra ağa bağlanır.

 

SIM Injector cihazı DHCP Options

 

Bu noktadan sonra LTE Router ayarlarına gidilip “Cellular Settings” menüsünden “Use Remote SIM Only” seçeneği tercih edilmelidir.

 

Cellular Settings

 

Remote SIM tercih edildikten sonra LTE Router artık kendi slotlarına bakmayacak ve ağ üzerinde SIM Injector olarak çalışan cihazları aramaya başlayacaktır. Bulunan cihazların seri numarası listeye eklenir ve üzerindeki slotlardan istenilenler eklenerek kullanılmaya başlanabilir.

 

Edit Remote SIM

 

Görüldüğü üzere SIM Injector, aynı ağ üzerinde SIM kartların merkezi bir noktada olduğu uygulamalarda avantaj sağlamaktadır.

 

FusionSIM

 

SIM Injector, SIM kartların LTE Router ile aynı ağda olduğu uygulamalarda kullanılabildiği için bir lokasyon sınırlaması mevcuttur. FusionSIM ise SIM Injector ile gelen avantajları global ölçekte kullanmayı sağlayan teknolojinin adıdır.

 

FusionSIM topolojisinde SIM Injector cihazları dünyada belirlenen uygun veri merkezlerine yerleştirilmiş ve tümü FusionSIM Cloud Controller tarafından yönetilir durumdadır. Böylece sisteme dahil olan tüm SIM kartlar tek bir noktadan yönetilebilirler. FusionSIM Cloud adı da verilebilen bu sistemde kullanıcılara yönelik hizmet paketleri oluşturulup onların ihtiyaçlarına göre mobil erişim hizmeti sağlanabilir. Bu paketler tek kullanımlık, belli bir rotaya yönelik veya sürekli kullanım esasına dayalı olabilirler.

 

FusionSIM, bir e-SIM teknolojisi değildir, fiziksel bir SIM kart gerektirir ve bu SIM kart dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir SIM Injector üzerinde  bulunabilir.

 

FusionSIM

 

Sahada bulunan LTE Router, ilk olarak FusionSIM Cloud’a bağlanmak ve uzak SIM kartları algılamak için bir internet bağlantısına ihtiyaç duyar. Bu ilk bağlantı, LTE Router üzerindeki bir SIM kart (sadece ilk erişimde kullanılacaktır) veya WAN, uydu, WiMAX gibi başka bir bağlantı kullanılarak yapılabilir. İnternet bağlantısı olduğu sürece FusionSIM çalışmaya devam eder.

 

SpeedFusion Cloud

 

Bu örnek topoloji üzerinde sistemin çalışmasını açıklamak gerekirse;

  1. Teknede bulunan Peplink HD2 üzerine serbest dolaşıma açık bir SIM kart yerleştirilir.
  2. HD2, üzerindeki SIM kartı kullanarak FusionSIM Cloud bağlantısı kurar ve FusionSIM aktivasyonunu yapar. HD2, üzerindeki GPS modülünden aldığı konum bilgisini de gönderdiğinden FusionSIM Cloud, teknenin bulunduğu coğrafi konuma en uygun SIM kartını seçerek kullanıma sunar.
  3. FusionSIM Cloud tarafından atanan SIM kart ile lokal serbest dolaşıma açık SIM kart bonding ile birlikte kullanılabilir veya roaming maliyetinden tasarruf etmek için sadece FusionSIM tarafından atanan SIM kartın kullanımı tercih edilebilir.
  4. Tekne başka bir coğrafik bölgeye geçtiğinde sistem yine onun lokasyonuna en uygun SIM kartı bulup atayacaktır. SIM kartın değişmesi gerekmese bile o anda aktif olan SIM kartın kotası bittiğinde yine otomatik olarak uygun başka bir SIM karta geçiş sağlanacaktır.

 

Görüldüğü üzere FusionSIM ile gelen en büyük avantajlardan biri, sürekli olarak farklı ülkelerde seyahat eden bir gemide SIM kartları fiziksel olarak gemiye teslim etmek zorunda kalmadan yerel SIM kartları kullanabilme özelliğidir. Bu SIM kartlar bir gemide belirli bir süre kullanılabilir ve artık gerekli olmadıklarında (bir coğrafi bölgeden çıkma veya belirli bir SIM veya veri paketi için veri sınırını aşma nedeniyle) FusionSIM Cloud’a geri gönderilir ve başka bir FusionSIM özellikli cihaz için kullanıma hazır olarak beklerler. FusionSIM, SIM kartların farklı bir cihazda hemen ve daha da önemlisi otomatik olarak yeniden kullanılmasını sağlar.

 

FusionSIM: Sorular ve Cevaplar

 • SIM Injector ve FusionSIM sistemi serbest dolaşıma açık SIM kartları ile çalışabilir mi?

 

Evet, bu tip SIM kartlar desteklenmektedir.

 

 • Hangi Peplink ürün modelleri SIM Injector ve FusionSIM ile uyumludur?

HD2 MBX
HD4 MBX
PDX
HD2 Mini (HW2+)
HD2 IP67 (HW4+)
HD2 Dome
BR1 Classic (HW3+)
BR1 ESN
BR1 Pro (HW5+)
BR1 IP55 (HW4+)
UBR LTE
UBR rugged
SFE
SFE CAM
FlexModule (gelecek donanım versiyonlarında)

 

FusionSIM Portfolio

 

• SIM Injector cihazına takılan 8 adet SIM kartın tümü ile bantgenişliğini artırmak üzere bonding yapılabilir mi?

SIM Injector sadece SIM kartları tutan ve ağda kullanıma sunan bir cihazdır. Bonding işlemi, bu SIM kartları kullanan LTE Router üzerinde yapılabilir. Eğer HD2 MBX kullanılırsa 8 adet SIM kart ile bonding yapılabilir.

 • LTE Router ile SIM Injector üzerindeki SIM kartlar arasında bonding mümkün müdür?

Evet, bu özellik desteklenmektedir.

 • LTE Router cihazına birden fazla SIM Injector eklenebilir mi?

 

Evet, bu özellik desteklenmektedir.

 

Peplink çözümleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Peplink

Mail: info@vitel.com.tr