Ruijie Cloud – Voucher ve Captive Portal İncelemesi

Ruijie Network Cloud Servisi İncelemesi

 

Ruijie Cloud hizmetine aşağıdaki linkten erişilebilir:

https://cloud.ruijienetworks.com

Bu servise hem web tarayıcıdan; hem mobil uygulama indirilerek erişilebilir. WeChat üzerinden de erişim mümkündür; fakat önerilen kendi mobil uygulamasını kullanmaktır.

Arayüzü incelemek için de herhangi bir mail adresinden hesap oluşturulabilir. Ayrıca cloud üzerinden yönetilebilecek, Ruijie marka herhangi bir cihaz alımında, ücretsiz ve süre sınırı olmadan cihaz yönetimi Ruijie Cloud üzerinden yapılabilir.

 

 

İlk açılış görüntüsü monitoring yapılabilecek Dashboard mönüsüdür.
Cihazlar haritadan konumları seçilerek, lokasyon bazlı ayırt edilebilir. Ayrıca cihaz sayısı ve bu cihazların offline ya da online durumunu görmek mümkündür.

 

Dashboard

Sağ üst kısımda alarm ayarları tanımlanabilir ve istek doğrultusunda bildirimler e-mail, wechat ya da mönü üzerinden görüntülenebilir. Dil desteği İngilizce ve Çince’dir. Analysis sekmesinde oluşan veri trafiği, kullanıcılar ve cihazlara göre ayrı ayrı görüntülenebilir.

 

Analysis

Örnek: Voucher uygulaması için bir adet Ruijie Access Point eklenerek konfigürasyon kısmına geçilir. Devices sekmesi altında, Access Point’e gelerek, buradan cihaz seri numarası ile ya da Ruijie Cloud Mobil uygulamasında QR kod ile cihaz eklenebilir.
CONFIGURATION mönüsüne tıklandığında; ilk gelen ekran Groups sekmesidir. Burada aşağıdaki gibi alt gruplar ya da tamamen birbirinden izole gruplar eklemek mümkündür:

 

Groups

Grupların sol üst köşesindeki simgeye tıklayarak konfigürasyon, alt grup ekleme, grubu silme gibi işlemler yapılabilir.

 

 

Basic sekmesi altında SSID‘i tanımlanabilir. Bir ya da daha fazla SSID bulunabilir. Bu SSID’ler için tercihe göre;  Brigde veya Nat modlarından biri; ya da Enycription seçeneklerinden biri seçilebilir.

Bu örnek için NAT mode ve OPEN seçilir. Auth Modu aktif edip; Voucher  test edilebilir. Burada captive portal tanımlanabilir. Bu captive portal sayfasına istenen logo yüklenebilir. Ayrıca dil seçeneklerinde Türkçe mevcuttur. Görüntülerin ve kullanıcıların yönlendirilebileceği bir URL tanımlanabilir.

 

 

Basic mönüsüne dönüldüğünde, alt kısımda ekran görüntüsü bulunan AP arayüzünde, erişim için parola belirlenir. Client’lar Layer2 ve Layer3 katmanlarına göre izole edilir.

Whitelist’e facebook uzantıları varsayılan olarak bulunmaktadır. Burada da kimlik doğrulama gerekmeksizin erişilebilecek web siteleri tanımlanabilir:

 

 

AUTHENTICATION kısmına gelip, Manage Package > Add Package alanlarına sırasıyla tıklanır. Kullanıcı için cihaz sayısı, kota ayarları vs. tanımlanıp kaydedilir.

 

 

Daha sonra Save’e tıklanıp, MAINTENACE mönüsünden yapılandırmanın durumu kontrol edilir.

Yapılandırma cihaza yüklendikten sonra Voucher kısmından parola alınır. SSID’ye bağlanıp web tarayıcıdan açılan sayfada erişim kodu kısmına girilir.

 

 

Dikkat edilmesi gereken durumlar:

Ap’lerde güncel firmware kullanılmalıdır.

Yapılandırmanın cihaza eşlendiğinin kontrolü yapılmalıdır. (Kontrol CLI komutlarıyla da yapılabilir)