Network Configuration Manager

Network Configuration Manager

Ağ Yapılandırma Yönetimi

Network Configuration Manager (NCM); anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları ve diğer ağ cihazları için, web tabanlı, çok tedarikçili ağ değişiklik, yapılandırma uyumluluk yönetimi (NCM) çözümüdür. Dünyada binlerce ağ yöneticisinin güvendiği NCM, cihaz yapılandırma yönetiminin tüm yaşam döngüsünün otomatikleştirilip tam olarak kontrol edilmesine yardımcı olan ağ cihazları yönetimi yapan ManageEngine yazılımıdır.

Yapılandırma Yöntemi

Farklı  Üreticilerden Alınmış  Cihazları  Yapılandırma  Desteği : Farklı üreticilerden alınmış cihazların yapılandırmalarını yönetmek için kullanılan entegre bir çözüm

 

Bilgilendirici Envanter: Cihaz ayrıntılarını ve donanım özelliklerini açıklayan, bilgilendirici bir cihaz envanteri.

 

Yapılandırma  Sürümü  Oluşturma  ve  Karşılaştırma: Yapılandırmaların sürümleri tanımlanır ve saklanır. Aynı cihazın veya farklı cihazların iki yapılandırma sürümünü hızlı bir şekilde karşılaştırma olanağı.

 

Yapılandırma  Yedeklemesini ve  Diğer  Görevleri  Zamanlama: Günlük yedekleme gibi çeşitli yapılandırma işlemlerini otomatikleştirmek için zamanlanan görevler.

 

Yapılandırmayı  Karşıya  Yüklemek  için  Onay Mekanizması: Operatörler yöneticilerden cihaz yapılandırması değişikliklerini inceleyip onaylamalarını ister.

 

Cihaz  Keşfi:  Ağınızı tarayarak keşfetme ve SNMP etkin cihazları topluca otomatik olarak ekleme seçeneği sunar.

 

Yapılandırmayı  Şifreli  Depolama  ve  Merkezi  Denetim: Cihaz yapılandırmaları şifrelenir ve veritabanında saklanır. Yapılandırmaların, grafik kullanıcı arabiriminden merkezi kontrolü.

 

Temel  Yapılandırma: Ağda bir sorun çıktığı zaman yapılandırmaları hızla eski haline döndürebilmek için, güvenilir yapılandırma sürümlerini “Temel Sürüm” (Baseline version) olarak etiketleme.

 

Role  Göre  Erişim Denetimi: Cihaz yapılandırmalarına erişimi role göre kısıtlayan ayrıcalıklar.

Değişiklik Yönetimi

Yapılandırma  Değişikliğini  Gerçek  Zamanlı  Olarak  İzleme: Cihazları izleme ve yapılandırma değişikliklerini gerçek zamanlı olarak algılama olanağı.

 

Değişiklik  Yönetimi  Kuralları ve  Bildirimler: Yapılandırma değişiklikleri üzerine uyarı başlatma veya yapılandırmaları otomatik olarak eski haline döndürme olanağı.

Uyumluluk Yönetimi

Uyumluluk  İzleme: Standart tanımlama ve yapılandırmaların tanımlı kurallara uyup uymadığını kontrol etme olanağı.

 

Uyumluluk Raporlama: İhlal ve uyumluluğu gösteren kapsamlı raporlar. SOX ve HIPAA mevzuatları için yeni raporlar.

Otomasyon ve Araçlar

Yapılandırma Görevlerini Otomatikleştirme: Zaman tüketen, emek yoğun görevlerin güçlü otomasyonu. Yapılandırma değişikliklerinin çok sayıda cihaza topluca dağıtımı.

 

Cihazları ve Yapılandırmaları Arama: Cihaz yapılandırma dosyalarında belirli sözcüklerin, dizelerin, sözcük öbeklerinin veya bunların bir birleşiminin hızla aranabilmesi.

 

Harici Kimlik Depolarıyla Entegrasyon: Windows Active Directory ve LDAP’den kullanıcıları içe aktarma ve kimlik doğrulama mekanizması.

 

Komut Yürütme Araçları: Cihazlarda çeşitli komutları yürütüp sonuçları grafik kullanıcı arabiriminde görüntüleyecek yardımcı programlar ve araçlar sağlar.

 

Veritabanı Yedekleme ve Olağanüstü Durum Kurtarma: Düzenli yedekleme sayesinde, güvenilir bir olağanüstü durum kurtarma mekanizması. Hızlı düzeltmeyi sağlayan komut dosyaları

 

Anahtar Bağlantı Noktası Eşleştirici: Kuruluşunuzdaki cihaz yapılandırma yönetimi senaryosunun tamamı üzerine kolay anlaşılır raporlar.

Denetim ve Raporlar

Kullanıcı Etkinliğini İzleme: “Hangi” cihaz yapılandırma değişikliğini “kimin”, “ne zaman” yaptığının kaydedilmesi.

 

Envanter, Yapılandırma Değişiklikleri ve Uyumluluk Raporları: Kuruluşunuzdaki cihaz yapılandırma yönetimi senaryosunun tamamı üzerine kolay anlaşılır raporlar.

Ayrıntılı bilgi için:https://www.manageengine.com/network-configuration-manager/

Online demo için: http://demo.deviceexpert.com

Diğer ManageEngine Uygulamaları için: www.manageengine.com

  • Yapılandırma Yönetimi
  • Değişiklik Yönetimi
  • Uyumluluk Yönetimi
  • Otomasyon ve Araçlar
  • Denetim ve Raporlar

Platformlar: Windows ve Linux

Üreticiler: 3Com, A10Networks, Acme Packet, ADTRAN, Adva, Aruba, Arista, Alcatel, ALAXALA, Allied Telesis, Avaya, Blue Coat, Brocade, Calix, Canoga Perkins, CheckPoint, Cisco, Citrix, Ciena, DAX, DCNetworks, Dell, Digi, D-Link, EdgeCore, Enterasys, Extreme, F5Bigip, Force10, FortiNet, Foundry, Fujitsu, H3C, HP, Hirschmann, Hitachi, Huawei, IBM, Juniper, Meru, Mikrotik, MRV, NEC, Motorola, NETGEAR, Netscreen, Nokia, Nortel, PaloAlto, Proxim, Radware, Redback, Riverbed, RuggedCom, Ruijie, SlimLine, Sphereon, Telco, Vanguard, Vyatta, Watch Guard, Welotec, Yamaha, ZT