LUVITRED ve NODE-RED Endüstriyel IoT Programlama

LUVITRED ve NODE-RED

 

Endüstri 4.0 çağında otomasyon sistemleri ve bu sistemlere bağlı olarak çalışan üretim bantları her geçen gün artmaktadır. Daha karmaşık makinaların kullanılması ve robotik iş gücünün artması ile üretim bantlarının merkezi sayısal sistemler üzerinden takibi neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Çoğu uygulamada, bu sayısal takip sistemlerinin işlevini yerine getirmek üzere IoT platformları olarak isimlendirilen; herkesin kullanımına açık veya özelleştirilmiş kapalı platformlar kullanılmaktadır.

 

Bu nedenle IoT dünyasının bir parçası olan IIoT (endüstriyel IoT), gündemdeki yerini sürekli korumaktadır. Konu bir yazılımcı açısından ele alınırsa; programlanan işler benzer olacağı için; her farklı platform, her farklı kontrol görevi ve benzer işleri yapacak cihazlar için farklı programlama dilleri kullanmak pek mantıklı bir yaklaşım olmayacaktır. IBM tarafından geliştirilen Node-Red, IoT dünyasında yaşanan bu sorunlara temel bir çözüm getirmekte; IoT cihazlarının ve IIoT kontrol sistemlerinin devreye alınma süreçlerine basitleştirilmiş bir arayüz ve çözüm sunmaktadır.

 

 

Yukarıdaki şekilde görülen bu arayüz ile blok diyagramlar kullanılarak birden fazla cihazın verisinin okunması, işlenmesi ve istenen verilerin ilgili platformlara taşınması işlemi, sıfırdan başlanarak öğrenilen bir programlama platformunun kullanılmasına göre çok daha hızlı ve basit bir şekilde yerine getirilebilmektedir. Bu kullanım kolaylığı ve sadeliği sayesinde yapılan programlama hatalarının tespit edilmesi de çok daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

 

IoT dünyası için sağladığı özellikler nedeni ile Node-Red dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat endüstriyel ortamlarda, özellikle fonksiyonel işlem yapabilen uç nokta cihazlarının (edge-computing) olduğu noktalarda kullanılacak cihazlar, genellikle yüksek fiyatları ile proje bütçelerini oldukça zorlayabilirler.

 

Option tarafından üretilen CloudGate cihazları, edge-computing özelliğini sağlarken aynı zamanda fiyat avantajı da sağlarlar. CloudGate cihazlarında Node-Red arayüzünün özelleştirilmiş bir hali olan LuvitRED bulunmaktadır. LuvitRED C programlama tabanlı olup mevcut donanımlar üzerinde Node-RED’in daha performanslı versiyonuna dönüştürülmüş bir yapıdır. LuvitRED ve Node-RED üzerinde bir çok ortak olmakla birlikte LuvitRED üzürinde endüstride kullanılan farklı protokollere sahip sistemlerinde protokol destekleri bulunmaktadır.

 

 

Bu sayede geliştirme ortamı ile işletim ortamları tamamen ayrılabilir ve ortaya çıkabilecek hatalar minimum seviyeye indirilebilir.

 

Gelin, endüstriyel otomasyon ve IoT sistemlerinizdeki ihtiyaçlarınıza CloudGate ürünleri ile nasıl çözümler geliştirilebileceğini birlikte konuşalım!