IT verisini para kazandıran kararlara dönüştürün!

Analytics Plus ile BT birimlerinde neler olduğu kolaylıkla analiz edilebilir. Böylece kurum içi çağrı kayıt sistemi çok daha etkin bir şekilde kullanılabilir.
Brian Witsken, IT specialist, Toyota Boshoku America

 

IT verisi_1_image

 

Problemlerin Analizi

Süreç kesinti sebeplerinin bulunması, problemlerin çözülmesi ve böylece birim zamanda iki kat çağrının çözümlenmesi.

İş Akışlarının Düzenlenmesi
Çağrıların; personel iş yükü, müsaitlik, tecrübe ve çağrı kapasitesine göre dağıtılması ve böylece potansiyel sıkışmaların önüne geçilmesi.

Çözümün Hızlandırılması
Bilgi boşluklarının engellenmesi ve L 1-L2 teknik personelleri tarafından çok daha fazla çağrının daha hızlı çözümlenmesi.

 

IT verisi_2_image

 

Daha Hızlı Kök Neden Analizi
Al kullanan kök neden analiz (RCA) desteği ile nokta atışı problem tespiti, böylece teknik ekiplerin kök neden tespiti için harcayacakları değerli zamanların çözümler üretmek için kullanılması.

Olayların Tahmin Edilmesi
Gelebilecek çağrı sayılarının tahmin edilmesi ve teknik ekip ve süreçlerin bu çağrıları daha hızlı çözmek için organize edilmesi.

Önceliklendirme
Al destekli çağrı önceliklendirme desteği ile gerçek zamanlı uyarı üretmek için gelen alarmlar arasında korelasyon mantığı oluşturulması.

 

IT verisi_3_image

 

Bekleme Sürelerini Düşürme
Hizmet süreçlerinin düzene sokulması ve böylece müşteri memnuniyetini artırmak için çağrıların çözüm sürelerinin düşürülmesi.

Servis Kalitesini Artırma
Kullanıcı anketlerinin gelişmeye açık alanları belirlemek için kullanılması ve sonra daha yüksek memnuniyet oranları elde etmek için süreçlerin buna göre yeniden dizayn edilmesi.

Görünürlük
BT hizmet yönetiminin tüm alanlarına açık bir görünürlük sağlanması ve sürekli hizmet iyileştirme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünden emin olunması.

 

 

Otomatize Edilecek İşlerin Belirlenmesi
Monoton ve sürekli tekrar eden işlerin tespit edilmesi için trendin takip edilmesi ve bunların otomatik hale getirilmesi için seçeneklerin araştırılması.

Otomasyonda İnce Ayar
Etkin çözüm için çağrıların doğru teknik ekiplere gittiğinden emin olmak üzere otomasyon kurallarının sıkça denetlenmesi.

Önemli İşlere Odanlanma
Problem alanlarının Al kullanılarak nokta atışı şekilde belirlenmesi için gereksiz işlerin otomatize edilmesi ve değişik kaynaklardan gelen alarmlar arasında korelasyon kurulması

 

IT verisi_5_image

 

Anlık Değer
Problemlere derinlemesine bir bakış sunulması için hazır rapor şablonlarının ve KPI parametrelerinin öneminin vurgulanması.

Üretkenlik
Üretkenliğin maksimum seviyeye çıkarılması, bilgi boşluklarının kapatılması ve çağrı personellerinin diğer çalışanları mutlu ve üretken kılması.

Düşürülmüş Maliyetler
Gerekli donanım ve yazılımların tam zamanında temin edilmesi, bunu sağlamak üzere taleplerin önceden tahmin edilmesi ve tüm bu süreçlerin sonucu olarak maliyetlerin düşürülmesi.

30 günlük ücretsiz deneme sürecinizi hemen bugün başlatın!