Extreme Networks Stacking Teknolojisi

Extreme Networks, birden fazla switch ünitesini birbirine bağlamak için SummitStack adlı bir teknolojiyi kullanır. Bu yazıda bu teknoloji incelenecek ve getirdiği avantajlar ortaya konulacaktır.

SummitStack adlı bu stacking teknolojisi, 8 adede kadar switch cihazını tek bir grup haline getirmeyi sağlar. Bu grup, ağ üzerinde tek bir cihaz olarak görünür ve tek bir IP adres üzerinden tek bir switch varmış ve tüm portlar onun üzerindeymiş gibi yönetilebilir. Bu, tek noktadan kimlik doğrulama ve yönetim amaçlı gidip-gelen paket sayılarının da ciddi oranda düşmesi gibi ek avantajlar da getirir. Bu gruptaki cihazlardan biri master cihaz olarak seçilir ve gruptaki tüm cihazların yönetiminden sorumlu hale gelir. Bir grup içinde sadece bir adet master cihaz olabilir ve master cihaz dahil gruptaki cihazların her birine node denilir. Master switch, stack bünyesindeki tüm node bilgilerini tutar ve dışarıdan gelen tüm isteklere cevap verir. Erişimler bu cihaza yapılır ve SNMP sorgulamalarında da yine bu cihaz devreye girer.

SummitStack yapısı, bu amaçla ayrılan stack portlarından veya mevcut 10G portlarından kurgulanabilir, böylece kısa mesafeli stack kabloları yerine oldukça uzun mesafelerde bulunan cihazlar arasında da bir stack yapısı oluşturulabilir. Aşağıdaki tablolarda stacking türleri, bağlantılar, mesafeler ve uygun switch modelleri görülebilmektedir.

 

 

SummitStack ile oluşturulan böyle bir yapı bir “Virtual Chassis” olarak isimlendirilebilir. Her node bir slot olarak düşünülebilir ve master tarafından yönetilir. Node birimleri arasındaki yüksek hızlı bağlantılar da bu şasinin backplane yapısı olarak değerlendirilebilir. Bu yapının kurulabilmesi için her switch aynı EXOS versiyonuna sahip olmalıdır.

Stacking, switch port yoğunluğunu ve kapasitesini artırmak için çok esnek seçenekler sunar. Aynı modeller arasında yapılabildiği gibi ihtiyaca göre farklı model cihazlar arasında da stacking yapılabilir ve stacking yapılan port seçenekleri de oldukça zengindir.

Stack Yapısı

Bir stack kurgusu iki yolla gerçekleştirilebilir:

 • Native Stacking: Stack yapısı, bunun için ayrılmış özel stack portları üzerinden oluşturulur.
 • Alternate Stacking: Cihazlar birbirine 10G ethernet portları üzerinden bağlanarak stack yapısı kurulur.

Stack yapısındaki her switch için ilk yazılım yapılandırması sırasında en üstteki cihazdan başlanarak her cihaza 1’den 8’e bir slot numarası atanır.

Stack yapısı çalışmaya başladığında master olan cihazın tüm grubu yönettiği daha önce belirtilmişti. Eğer master cihaz devre dışı kalırsa sistemin ayakta kalabilmesi için geride kalan cihazlardan biri yedek olarak belirlenmelidir. Eğer özellikle bir seçim yapılmazsa ilk konfigürasyon sırasında otomatik olarak slot 1, master ve slot 2, yedek olarak seçilir. İstenirse başka cihazlar da master olmaya aday olarak belirlenebilir. Farklı modellerin bulunduğu karmaşık stack yapılarında otomatik seçim, switch yetenekleri ve hızlarına göre aşağıdaki sırada yapılır.

 • X590, X690, X695 ve X870
 • X670-G2 ve X465
 • X460-G2
 • X450-G2
 • X440-G2 ve X620

Eğer bir grupta örneğin X460-G2 veya X670-G2 ile diğer daha alt modeller varsa bu iki model master olma konusunda daha ön planda olacaklardır.

Stack yapısı oluşturulurken olabildiğince master ve yedek olan cihazların aynı seriden olması tercih edilmelidir.

SummitStack Topolojileri

SummitStack yapısı birden fazla yöntemle kurgulanabilir, bu kısımda bu seçenekler ele alınacaktır. Öncelikle bir şekil üzerinde bunu ele alalım:

 

 

Bu stack yapısında 8 adet cihaz birbirine bağlanmış durumdadır. Bu yapıda node 8’in elektriği olmadığından stack yapısına dahil değildir. Node 5 de arızalı olduğundan sistem dışında kalmıştır. Node 6 ve 7 ise en üstteki grupla bağlantısı olmadığından stack grubundan kopmuş durumdadırlar. Bu senaryoda aktif stack grubunu ilk 4 cihaz oluşturmaktadır.

Ring Topolojisi

Bu topoloji en çok kullanılan ve tavsiye edilen bir topolojidir. Özetle her switch bir sonrakine bağlanır ve en sondaki cihaz da ilk cihaza bağlanarak bir ring oluşturulur.

 

 

Bu yapıda linklerden herhangi biri koptuğunda veya cihazlardan biri devre dışı kaldığında stack bütünlüğü bozulmaz ve sistem normal şekilde çalışmaya devam eder.

Daisy Chain (Zincir) Topolojisi

Bu yapıda ise stack yapıdaki cihazlar birbirine peşpeşe bağlanır, ancak en sondaki cihazdan ilk cihaza bağlantı yapılmaz. Bu yapı aşağıdaki şekilde görülmektedir. Pratikte bu topoloji de kullanılabilir, ancak kritik altyapılarda kullanımı tercih edilmez. Çünkü zincirdeki cihazlardan herhangi biri devre dışı kaldığında onun altındaki tüm cihazlar da onunla birlikte stack yapısının dışına çıkacaktır.

SummitStack Türleri

SummitStack teknolojisi, switch modelleri ve bağlandığı portlara bağlı olarak çok farklı isimler alabilir. Bunun sağladığı en önemli avantajlar farklı modellerin aynı stack grubunda yer alabilmesi ve çok farklı port seçenekleri üzerinden stack yapının kurulabilmesidir. Bu makalenin en üstündeki tabloda “Stacking Method” sütununda bu türlerin isimleri yer almaktadır. Bu tablo daha detaylı incelendiğinde her SummitStack seçeneğinin hangi hızda, hangi kablo türleri kullanılarak hangi mesafelere kadar kullanılabileceği ve bu seçeneğin hangi switch modellerinde desteklendiği görülebilecektir.

Stacking Tool

Extreme Networks, stack yapısının tasarımı ve kurgulanmasına yönelik çok derece profesyonel bir aracı kullanıma sunmuştur. Aşağıdaki linkten erişilebilen bu araç yardımıyla SummitStack tasarımları kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

https://extremeportal.force.com/ExtrEXOSStackingTool

Linke girildiğinde karşımıza boş bir tasarım ekranı çıkmaktadır. Sol kısımda desteklenen EXOS tabanlı switch modelleri, sağda ise bunların yerleştirilebileceği 8 slotlu tasarım şablonu yer almaktadır.

 

 

Herhangi bir switch üzerine tıklandığında o switch modelinin SummitStack destekleyen alt modelleri ve desteklenen SummitStack türleri görülebilmektedir.

 

 

Burada X5520 modelinin SummitStack destekleyen üç alt modeli olduğu ve bunların V160 desteklediği görülebilir. Tabloya bakıldığında da V160’ın iki adet 40G port üzerinden sağlandığı anlaşılabilir.

Şimdi bir stack yapı oluşturmak üzere sol taraftan bir adet X460-G2 alıp ilk slota yerleştirilsin.  Switch üzerinde SS, V ve V160 SummitStack yapılarının desteklediği görülüyor. Bunlardan yeşil olanlar tavsiye edilen, maviler ise uyumlu olanlardır.

 

 

Stack yapının devamında iki adet X440-G2 eklenirse bağlantı seçenekleri netleşecektir.

 

 

Bu yapıda en uygun stack yapısının SummitStack-V olduğu görülüyor, SS veya V160 desteği yok. Bu tabloda sağ kısma bakılırsa oluşan stack yapısının dinamik değerleri de net şekilde görülebilir.

 

 

Bu aşamadan sonra her switch üzerine tıklanarak tavsiye edilen bağlantı arayüzü seçilerek stack yapısı çalışır hale getirilebilir.

 

 

Bu seçimler yapıldıktan sonra tüm cihazların sağ kısmında yeşil renkli olarak SummitStack türü ve bağlantı şekli görülecektir.

 

 

Bu aşamadan sonra istenirse oluşturulan stack yapısı PDF veya CSV formatında export edilebilir.

 

 

PDF formatında export edilmiş liste aşağıda görülebilir.

 

 

Bu aracın avantajları şöyle sıralanabilir:

 • Stack yapısı için uygun modeller görülebilir ve seçilebilir
 • Uygun SummitStack türü belirlenebilir ve hataların önüne geçilebilir
 • Hangi modellerin birbiri ile stack yapabildiği görülebilir
 • Oluşan stack yapısına ait routing ve ARP tablosu gibi değerler alınabilir
 • Gerekli cihaz donanım versiyonları görülebilir
 • Master ve yedek cihaz seçimi için tavsiye bilgisi edinilebilir
 • Tasarım sonucunda eklenen cihazlardan oluşan bir kitlist elde edilebilir

Görüldüğü üzere Extreme Networks Stacking Tool kullanıldığında karmaşık gibi gözüken stack tasarımı ve konfigürasyonları çok basit hale gelmektedir.

Soru ve beklentileriniz için her zaman deneyimli Vitel ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

info@vitel.com.tr