2022 ve Endüstriyel Ethernet Dünyası

2022, endüstriyel ethernet dünyasında yeni trendleri konuşacağımız, yeni teknolojileri daha sık duyacağımız ve siber güvenlik konularını daha fazla önemseyeceğimiz bir yıl olacak.

Öncelikle yeni teknoloji ve trendlerden bahsedelim.

 

TSN (Time Sensitive Networking) standart ethernet ağları üzerinden deterministik mesajlaşmayı sağlayan bir standartlar bütünüdür. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tarafından tanımlandığı üzere TSN, düşük paket kaybı ve düşük gecikme ile garanti paket iletimi sağlayan bir teknolojidir.
Ethernet switchler de dahil tüm TSN cihazları, saatlerini birbirleriyle senkronize etmeli ve endüstriyel kontrol uygulamalarında gerçek zamanlı iletişimi desteklemek için ortak bir zaman referansı kullanmalıdır.

 

Güvenli Uzaktan Erişim


COVID-19 salgını, birçok fabrikanın üretim süreçlerini negatif yönde etkiledi. Sosyal kısıtlamalar, evden çalışma, uluslararası ulaşımdaki kısıtlamalar hatta şehirlerarası ulaşımdaki kısıtlamalar nedeniyle fabrika üretim sistemlerininin yerinde bakım, yazılımların yenilenmesi ve sorunların giderilmesi çok zor hale geldi. Bu durum, sadece fabrikalar için değil, bu problemleri yaşayan birçok sektör için de sorun teşkil etmekteydi. Uzaktan destek ile bakım servisi ve sorun giderme, OEM üreticilerinin ve makine üreticilerinin müşterilerini daha fazla verimlilikle desteklemelerini sağladı. Uzaktan hizmet uygulaması sadece daha hızlı ve daha akıllı kararlar vermeyi kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda makine ve ekipmanların satış sonrası ve bakım maliyetlerini de azalttı.

Moxa Remote Connect (MRC), güvenli bir bulut mimarisi üzerinden uzak makinelere erişimi kolay ve erişilir hale getirerek bu süreçte fabrikaların ve diğer sektörlerin karşılaştığı sorunlara çözümler sunmak için öne çıktı. MRC çözümleri ile ilgili ayrıntıları eğitimlerimizde ve makalelerimizde bulabilirsiniz.

 

Vitel Blog , Vitel YouTube Kanalı

 

Endüstriyel Dünyada Ağ Yönetim Ve İzleme Çözümleri

 

Endüstriyel dünyada ağ yönetim ve izleme çözümleri, daha da öne çıkacak trendlerden olacak. Tüm ağınızın canlı topolojisini çizmek, bir link veya switch kapandığında anında farkedebilmek, ağınızın durumunu geriye doğru video kaydı gibi izleyebilmek, ağ bilgilerini SCADA yazılımına aktararak SCADA yazılımları ile entegrasyon, tüm anahtarlarınızı fabrikadan geldiği gibi sahada monte etmek ve sonra tüm konfigürasyonları merkezden yapabilmek. AGV gibi hareketli araçların Wi-Fi bağlantıları sürekli değişkendir. AGV hareket halinde hangi AP’lere roaming yaptığını canlı izlemek. Endüstriyel NMS bunları sağlayabilmeli. NMS yazılımı aynı zamanda IEC 62443 siber güvenlik kurallarına göre ağdaki anahtarları tarayabilmeli ve açıkları raporlayabilmeli.  Moxa MxView ile endüstriyel NMS farklı bir boyut kazandı.

 

Endüstriyel Dünyada Siber Güvenlik

 

2022’de en çok önem vereceğimiz konulardan biri de Endüstriyel dünyada Siber güvenlik olacak. Endüstriyel bir ağda güvenliği üç yaklaşımla ele alabiliriz. İlki, ethernet anahtar güvenliği. Ethernet anahtara yapılan yönetim amaçlı erişimleri, IEC 62443 siber güvenlik kurallarına göre düzenlemeliyiz. Örneğin; yetkisiz erişimler bloklanabilmeli, erişim istekleri loglanabilmeli, kompleks şifre tanımlama, telnet, http, ftp, gibi şifresiz servisler yerine ssh, https, scp gibi şifreli servisler zorlanabilmeli.

 

İkincisi ise, ethernet anahtara bağlı uç cihazlara erişimi güvenlik altına almak, statik veya dinamik (mac sticky) port güvenliği gibi güvenlik önlemleri sayılabilir.

 

Diğer ve en önemli yaklaşım ise, endüstriyel ağı sızmalara, saldırılara karşı korumak. Bu yaklaşımda, uygulama seviyesinde paketleri inceleyebilen, IPS/IDS ve Layer7 güvenlik duvarı gibi cihazlar kullanmalıyız. Moxa TxOne Siber güvenlik çözümü, tam da burada imdadımıza koşuyor. Kompakt boyutlu endüsrtiyel seviyede dayanıklılık sağlayan, IPS/IDS ve Güvenlik duvarı donanımları ve bu donanımları merkezi olarak konfigüre ettiğimiz ve yönettiğimiz, “Merkez Güvenlik Yazılımı Siber Güvenlik Çözümü”müzü tamamlıyor. Siber güvenlik çözümümüz için ayrıntılı bilgilere eğitim videolarımızdan ve makalelerimizden ulaşabilirsiniz. (https://www.vitel.com.tr/blog/, https://www.youtube.com/user/channelvitel)

 

Yeni yılda, endüstriyel dünyadaki yeni teknolojileri birlikte uygulamak, öğrenmek/öğretmek dileği ile görüşmek üzere.